Rahapelaaminen

Aiheeseen liittyvät tilastot

Rahapelaaminen ja peliongelmat

Tilasto kuvaa 15–74 –vuotiaiden suomalaisten rahapelien pelaamista ja peliongelmien yleisyyttä sukupuolittain, ikäryhmittäin ja alueittain vuosina 2007–2019. Tilaston aiheita ovat rahapelaamisen useus, pelatut rahapelityypit, rahapelaamisen kanava ja tarjoaja sekä rahapelikulutus. Lisäksi tilastossa tarkastellaan peliongelmia sekä pelaajan että läheisten näkökulmasta.

Rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet

Tilasto kuvaa 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä sukupuolittain ja ikäryhmittäin vuosina 2007–2019. Suhtautumista rahapelaamiseen tarkasteltiin kahdeksan väittämää sisältävällä Attitudes Towards Gambling Scale -mittarilla (ATGS-8; Wardle ym. 2011). Mielipidekysymysten teemoja olivat muun muassa rahapeliautomattien sijoittelu, suomalainen rahapelijärjestelmä, rahapelien markkinointi ja Manner-Suomen ulkopuolinen rahapelaaminen.

MUUALLA PALVELUSSA

Suomalaisten rahapelaaminen
Tutkimuksen sivut, joissa kerrotaan tarkemmin esim. toteutuksesta ja julkaisuista. 

Rahapelit
Kootusti THL:n tutkimus- ja kehittämistietoa rahapelaamisen aiheuttamista haitoista ja peliongelmista.

Päihteet ja riippuvuudet
Kootusti THL:n tutkimus- ja kehittämistietoa päihteistä ja riippuvuuksista.