Huumeet

Aiheeseen liittyvät tilastot

Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat

Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat -tilastoraportissa kuvaillaan huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneita asiakkaita ja heidän päihteiden käyttöään huumehoidon tiedonkeruussa saatavan aineiston pohjalta.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet

Tilasto kuvaa huumeiden käyttöä sekä huumeisiin kohdistuvia mielipiteitä ja asenteita suomalaisessa aikuisväestössä. Tilasto julkaistaan joka neljäs vuosi.

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Muualla palvelussa

Huumehoidon tiedonkeruu
Tietoa huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon ja -kuntoutukseen hakeutuneista asiakkaista.

Päihteet ja riippuvuudet
Kootusti THL:n tutkimus- ja kehittämistietoa päihteistä ja riippuvuuksista.

Päihdetutkimus
Väestökysely huumeiden käytöstä ja asenteista huumeisiin.

Kansallinen huumeseurantakeskus (Reitox Focal Point)
Kansallinen huumeseurantakeskus kerää, analysoi ja jakaa tietoa Suomen huumetilanteesta