Tupakkatilasto 2022

Työikäisten päivittäinen tupakointi vähentynyt, nuorilla lisääntynyt sähkösavukkeiden käyttö

Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 11 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2022: miehistä 12 prosenttia ja naisista 11 prosenttia. Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin: miehistä yhdeksän prosenttia ja naisista viisi prosenttia. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana aikuisväestön tupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt, joskin vähenemiskehitys näyttää hidastuneen parin viime vuoden aikana. (Kuvio.)

Vuonna 2023 nuorista (14–20-vuotiaat) päivittäin tupakoi viisi prosenttia. Nuorten päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt. Kun vuonna 2023 nuorista pojista kuusi prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia tupakoi päivittäin, olivat vastaavat osuudet vuonna 2013 pojilla 18 prosenttia ja tytöillä 15 prosenttia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista päivittäin tupakoi huomattavasti useampi kuin lukiolaisista.

Aikuisväestössä sähkösavukkeiden käyttö on pysynyt vähäisenä. Sähkösavukkeita käytti päivittäin prosentti 20–64-vuotiaista miehistä ja alle prosentti naisista vuonna 2022. Vastaavat luvut nykyiselle (päivittäin tai satunnaisesti) käytölle olivat kolme ja kaksi prosenttia. Sen sijaan nuorilla (14–20-vuotiaat) sähkösavukkeiden käyttö on noin kaksinkertaistunut vuoteen 2021 verrattuna. Sähkösavukkeita päivittäin käytti kuusi prosenttia nuorista vuonna 2023, kun vastaava luku oli kolme prosenttia vuonna 2021. Nykyisin (päivittäin tai satunnaisesti) sähkösavukkeita ilmoitti käyttävänsä 16 prosenttia nuorista vuonna 2023, kun vastaava luku vuonna 2021 oli kahdeksan prosenttia.

Lataa koko tilastoraportti

Vuodesta 1997 alkaen päivittäinen tupakointi on vähentynyt etenkin 20-64-vuotiailla miehillä ja naisilla. 65-84-vuotiaista naisista edelleen suunnilleen yhtä suuri osuus tupakoi päivittäin kuin vuonna 1997.
Kuvio 1. Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997–2022. Lähde: 20–64-vuotiaat: vuodet 1997–2012 Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) –tutkimus, THL; vuodet 2013–2017 Alueellinen terveys- ja hyvin-vointitutkimus (ATH), THL; vuodet 2018-2020 FinSote, THL; vuodesta 2022 alkaen Terve Suomi, THL. 65–84-vuotiaat: vuodet 1997–2011 Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -tutkimus. THL; vuodet 2013–2017 Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH), THL; vuodet 2018-2020 FinSote, THL; vuodesta 2022 alkaen Terve Suomi, THL.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja tupakkatuotteiden kulutuksesta, jota arvioidaan verotettujen tupakkatuotteiden määrän sekä matkustajien mukanaan tuomien savukkeiden ja nuuskan määrän perusteella, sekä tietoja tupakkaveron määrästä sekä tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvosta ja hintakehityksestä.

Tilasto sisältää tietoja myös väestön tupakoinnista, raskauden aikaisesta tupakoinnista, tupakansavulle altistumisesta, tupakkalainsäädännöstä ja tupakoinnin taloudellisista haittakustannuksista.

Tilastoraportti pyritään julkaisemaan vuosittain tilastointivuotta seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Lähde

Tupakkatilasto 2022
Tobaksstatistik 2022
Tobacco statistics 2022

Tilastoraportti 58/2023, 25.10.2023.
Suomen virallinen tilasto, Tupakkatilasto. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Hanna Koskinen
puh. 029 524 7025

Sirpa Virtanen
puh. 029 524 7495

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

TIETOKANTA-AINEISTOT

Anna palautetta

MUUALLA VERKOSSA