Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset Suomen tilastotiedot hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä yksissä kansissa. Käsikirja on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan hallinnossa, kehitystoiminnassa sekä tutkimuksessa työskentelevien käyttöön.

Vuosikirjassa keskeiset sosiaali- ja terveysalan tilastotiedot on ryhmitelty aihealueittain. Tiedot esitetään aikasarjoina ja aikasarjan viimeisen vuoden tieto maakunta- tai sairaanhoitopiirialueluokituksella.

Tilastollista vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 2000. Ennen vuotta 2010 vuosikirja ilmestyi nimellä Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja.

Julkaisun tiedot

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2023 SVT-logo

  • Tietosisällön ajankohta: 1950–2023
  • Ilmestynyt: 20.12.2023
  • Seuraavan julkaisun julkaisuajankohta: joulukuu 2024
  • Julkaisu on kolmikielinen (suomi, ruotsi ja englanti).

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2023 julkaistaan ainoastaan verkkojulkaisuna. 

  • ISSN-L 1795-6430
  • ISSN 1795-5165 (Suomen virallinen tilasto)
  • ISSN 1799-6430 (Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja)
  • ISBN 978-952-408-230-3 (verkkojulkaisu)
  • ISSN 1796-0479 (Suomen virallinen tilasto, verkko)
  • ISSN 1799-6449 (Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja, verkkojulkaisu)

Lisätietoja

Lasse Mielikäinen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7011

sähköposti: [email protected]