Sairastavuus ja tapaturmat

Merkittäviä väestön toimintakykyä heikentäviä ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavia sairausryhmiä ovat tartuntataudit sekä krooniset kansantaudit eli sydän- ja verisuonisairaudet, hengityselinten sairaudet, syövät, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt sekä nopeasti yleistyvä diabetes.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tilasto-, rekisteri- ja kyselypohjaista tietoa keskeisistä kansansairauksista.

Aiheeseen liittyvät tilastot

Koronavirustiedot (Covid-19) Suomessa ja ulkomailla

Voit tarkastella koronadataa karttasovelluksessa osoitteessa thl.fi/koronakartta

Koronakartan tulostaulukot
Koronakartan tiedot on julkaistu tilastokuutiossa, jossa voit itse tarkastella tietoja alueittain ja ikäryhmittäin. 

Avoimen datan kuvaus ja rajapinnan osoite
Avoimen datan rajapintalinkin kautta ei pääse tarkastelemaan koronadatan tulostaulukoita. Avoimen datan rajapinnan avulla dataa voi ladata omiin sovelluksiin.

EU:n avoimen datan portaalista eri maiden koronavirustiedot.
Data-aineisto koronaviruksesta (COVID-19) maittain

Muualla palvelussa

Väestötutkimukset
Tietoa terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä kansallisista väestötutkimuksista.