Vammaisuus

Aiheeseen liittyvät tilastot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Tilasto sisältää muun muassa kunnittaisia tietoja kehitysvammaisten laitoshoidosta ja asumispalveluista. Tiedot perustuvat sosiaalihuollon hoitoilmoituksiin.

Kotihoito

Kotihoitotilasto sisältää tietoja kotihoidon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kotisairaalan toiminnasta Hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta. Tilasto sisältää tietoja palvelun tuottajasta, väestön palvelujen käytöstä, kotihoidon asiakkaiden terveysongelmista, asiakkaan/potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, käynneistä ikäryhmittäin, palvelumuodoittain ja yhteystavoittain, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta, lääkityksestä ja rokotuksista.

Vammaispalvelut - Kuntakyselyn osaraportti

THL kerää kolmen vuoden välein kunnilta Kuntien ja talous ja toimintatilaston tietoja täydentäviä tietoja kuntien toiminnasta ikääntyneiden, vammaisten, lasten päivähoidon, sosiaalisen luototuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluissa.