Statistisk årsbok om social- och sjukvården

Statistisk årsbok om social- och sjukvården samlar de viktigaste statistiska uppgifterna om välfärd och hälsa samt social- och hälsovårdssystemet i Finland mellan två pärmar. Handboken är särskilt avsedd för personer som arbetar med förvaltning, utveckling och forskning inom socialvården och hälso- och sjukvården.

I årsboken har de centrala statistiska uppgifterna om social- och hälso- och sjukvården grupperats per ämnesområde. Uppgifterna presenteras som tidsserier och uppgifterna för tidsseriens sista år presenteras med landskaps- och sjukvårdsdistriktsklassificering. 

Statistisk årsbok har getts ut sedan 2000. Före år 2010 publicerades årsboken med namnet Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård.

Uppgifter om publikationen

Statistisk årsbok om social- och sjukvården 2023 SVT-logo

  • Datainnehållets tidpunkt: 1950–2023
  • Har utkommit: 20.12.2023
  • Utgivning av följande publikation: december 2024
  • Publikationen är trespråkig (finska, svenska och engelska).

Statistisk årsbok för social- och hälsovården 2023 ges ut endast som webbpublikation.

  • ISSN-L 1795-6430
  • ISSN 1795-5165 (Finlands officiella statistik)
  • ISSN 1799-6430 (Statistisk årsbok om social- och sjukvården)
  • ISBN 978-952-408-230-3 (pdf)
  • ISSN 1796-0479 (Finlands officiella statistik, pdf)
  • ISSN 1799-6449 (Statistisk årsbok om social- och sjukvården, pdf)

Förfrågningar

Lasse Mielikäinen
specialplanerare
tfn 029 524 7011
e-post [email protected]

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET

Sotkanet
Uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa i Finlands alla kommuner.

FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK (FOS)

Finlands officiella statistik
Statistiken följer FOS-kriterierna och tas fram av olika statistikproducenter.