Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla palvelussa

Terve Suomi -tutkimuksen tulokset
Tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista hyvinvointialueittain ja väestöryhmittäin

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tietoja kunnittain ja muilla aluetasoilla

Infektiotaudit ja rokotukset -aihesivusto
Tietoa rokotuksista ja rokottamisesta terveydenhuollon ammattilaisille, opettajille ja opiskelijoille

Lapset, nuoret ja perheet -sivusto
Kootusti lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa