Kyselylomakkeet

Vuoden 2024 tiedonkeruu esikouluikäisten lasten perheille (syntymäkohortti 2017)

Kyselylomake on saatavilla suomen lisäksi myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, somaliksi, arabiaksi ja kurdiksi. Eri kieliversioita voi pyytää käyttöönsä osoitteesta finlapset(at)thl.fi.
Lomake esikouluikäisen lapsen vanhemmalle

Vuoden 2024 tiedonkeruu vauvaperheille (syntymäkohortti 2024)

Kyselylomakkeet ovat saatavilla suomen lisäksi myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi. Eri kieliversioita voi pyytää käyttöönsä osoitteesta finlapset(at)thl.fi.

Vuoden 2020 tiedonkeruu vauvaperheille

Lomakkeiden loppuun lisättiin 6-7 koronaan liittyvää kysymystä elokuussa 2020.

Kyselylomakkeet ovat saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi, venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi. Lomakkeiden kieliversioita voi pyytää käyttöönsä osoitteesta finlapset(at)thl.fi.

Vuoden 2018 tiedonkeruu 4-vuotiaille ja heidän perheilleen

Vuoden 2017 pilottitiedonkeruu

Pilottitutkimukseen osallistui 3-4 kuukauden ikäisten lasten huoltajat, jotka kävivät lapsensa kanssa lastenneuvolan laajassa terveystarkastuksessa loka-marraskuun 2017 aikana.