Digitaalisen hyvinvoinnin oppilaitosverkostot

Digitaalisen hyvinvoinnin yliopisto-, AMK- ja ammatillisen koulutuksen verkostot

Osana Hyteairo-kokonaisuutta perustetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkostot, joissa näkökulmaa laajennetaan hyvinvointiteknologiaan ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kutsui sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja pyysi nimeämään asiantuntijoita Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmassa käynnistettäviin monitieteisiin verkostoihin. Lisäksi tammikuussa 2021 oppilaitosverkostoa laajennettiin ammatillisen toisen asteen koulutukseen edistämään tutkitun tiedon ja kehittämisohjelmien tulosten implementointia käytäntöön ja loppukäyttäjille. Asiantuntijaryhmien toimikausi kestää 31.12.2023 asti.

Digitaalisen hyvinvoinnin AMK-verkoston tavoitteena on

 • edistää ammattikorkeakouluissa tehtävän hyvinvointiteknologiaan sekä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatioon liittyvän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan läpinäkyväksi tekemistä koko alalla, sosiaali- ja terveysalojen lisäksi mukaan lukien tekniikan, liiketalouden, kulttuurin, humanistiset ja kasvatustieteiden alat.
 • keskustella ja vaihtaa ideoita alan tulevaisuuden suunnista ja TKI -yhteistyöstä ja tuoda niitä esiin julkishallinnolle ja viranomaisille
 • tuoda esiin ammattikorkeakoulujen tarpeita terveyden ja hyvinvoinnin tiedonhallinnan ja digitalisaation edistämiseksi
 • tuoda esiin koulutustarpeita ja -tarjontaa

Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkoston tavoitteena on 

 • edistää yliopistoissa tehtävän hyvinvointiteknologiaan ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyvän tutkimuksen läpinäkyväksi tekemistä koko alalla, kaikki tieteenalat huomioon ottaen (mm. kasvatustieteet ja koulutus)
 • keskustella ja vaihtaa ideoita alan tulevaisuuden suunnista ja tutkimusyhteistyöstä ja tuoda niitä esiin julkishallinnolle ja viranomaisille
 • tuoda esiin yliopistojen tarpeita terveyden ja hyvinvoinnin tiedonhallinnan ja digitalisaation edistämiseksi
 • tuoda esiin koulutustarpeita ja -tarjontaa

Digitaalisen hyvinvoinnin ammatillisen koulutuksen verkoston tavoitteena on:

 • edistää korkeakouluissa tehtävän hyvinvointiteknologiaan sekä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatioon liittyvän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa tuotetun tutkitun tiedon näkyvyyttä eri aloilla: sosiaali- ja terveys- sekä tekniikan alojen lisäksi myös liiketalouden, kulttuurin, humanististen ja kasvatustieteiden aloilla.
 • keskustella ja vaihtaa ideoita alan tulevaisuuden suunnista ja yritys-oppilaitos yhteistyöstä ammatillisen toisen asteen koulutuksessa ja tuoda niitä esiin julkishallinnolle ja viranomaisille.
 • tuoda esiin ammatillisen toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksia ja tarpeita terveyden ja hyvinvoinnin tiedonhallinnan ja digitalisaation edistämiseksi.
 • tuoda esiin ammatillisia koulutustarpeita ja –tarjontaa.

Jäsenet ja kokousmuistiot

Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkoston jäsenet ja kokousmuistiot

Digitaalisen hyvinvoinnin AMK-verkoston jäsenet ja kokousmuistiot

Digitaalisen hyvinvoinnin ammatillisen koulutuksen verkoston jäsenet ja kokousmuistiot

Taustaa

Vuonna 2019 Hyteairo-ohjelma kutsui koolle yliopistojen edustajia keskustelemaan ja jakamaan tietoa terveyden ja hyvinvoinnin tekoälyn ja robotiikan kehittämisestä ja tutkimuksesta sekä järjesti AIEventHUB -tapahtuman tekoälyn ja robotiikan innovaatioiden synnyttämiseksi sekä edistämään eri toimijoiden välistä verkottumista.

Robotiikkaan, tekoälyyn sekä laajemmin hyvinvointiteknologiaan ja digitalisaatioon liittyvää tutkimusta tehdään sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa paljon. Tutkijoiden verkottuminen on vielä vähäistä, vaikka kiinnostusta siihen on.

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen edustajia ja opetushenkilökuntaa tarvitaan teknologia-avusteisen kuntouttavan hoitotyön käytäntöjen sekä tutkitun tiedon implementoinnissa käytäntöön yhdessä alan tutkijoiden ja loppukäyttäjien kanssa.

Oppilaitosverkostot kokoontuvat ydintiimiensä johdolla neljä kertaa vuodessa ja sen työtä koordinoi HyteairoHUB. Toimintaa ohjaa hyvinvoinnin AiRo-ratkaisujen keskeisten rahoittajien ja kehittäjien neuvonantajaryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa HyteairoHUB:in ja neuvonantajaryhmän toiminnasta.

Tutustu Hyteairon ja Unifi ry:n yliopistoille kohdennetun kyselyn tuloksiin tarkemmin tästä linkistä.

Tutustu Hyteairon  ja Arere ry:n ammattikorkeakouluille kohdennetun kyselyn tuloksiin tarkemmin tästä linkistä.

Lisätietoja:

Digitaalisen hyvinvoinnin AMK-verkostosta

Päivi Haho
Yliopettaja, TkT
Metropolia AMK 
+358 40 167 7990
[email protected]

Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkostosta

Helinä Melkas
Professori, TkT
LUT-yliopisto
+358 40 588 1400
[email protected]
 

Digitaalisen hyvinvoinnin ammatillisen koulutuksen verkostosta

Teija Sorri
Lehtori, ft, TtM
Turun ammatti-instituutti
+358 40 7650160
[email protected]

Heidi Zadraks
Hoitotyön opettaja, sosiaali-, terveys- ja kasvatusala
Forssan ammatti-instituutti
+358 40 713 0589
[email protected]