Teknologia ikäihmisen kotona asumisen tukena

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma) (boldattuna), Keskusteleva sote-tekoäly ja Tekoäly analytiikassa.

Teknologialla voidaan tukea monipuolisesti ikäihmisten ja muiden palveluita tarvitsevien itsenäistä kotona asumista, toimintakyvyn ylläpitämistä, hyvinvointia ja kotiin tuotavia palveluja. Kotona asumisen teknologiat voivat olla laitteita, sovelluksia, palveluita ja järjestelmiä.

Hyteairossa alkanutta työtä jatkanut Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma (2020–2023) edisti uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. 

Ohjelmassa kehitetty ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli) kuvaa, millaisia toimia kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen hyvinvointialueilla tarvitaan. Lisäksi malli esittää, kuinka teknologiaa hyödynnetään kotihoidon asiakkuuden eri vaiheissa ja kuinka iäkkäitä tuetaan kotona asumista tukevan teknologian käytössä jo ennen kotihoidon asiakkuutta. 

Lisätiedot

Heidi Anttila
erikoistutkija, THL
029 524 7687
[email protected]