Katkeamaton lääkehoitoprosessi

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen katkeamattomasta lääkehoidosta.
Katkeamaton lääkehoito: Työryhmämuistio toimintamalleista sairaalassa

Mikä on katkeamaton lääkehoitoprosessi?

Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa varmistetaan, että potilaan lääkehoidon tiedot kirjataan riittävästi ja että ne siirtyvät oikein.

Tarkoitus on minimoida manuaalisiin työvaiheisiin ja tiedon siirtymiseen liittyvät riskit. 

Potilaan lääkehoito on katkeamatonta, kun 

  • lääkehoito on kokonaisuutena koordinoitua
  • lääkehoitoa koskevat tiedot ovat kaikkien potilaan lääkehoitoa toteuttavien henkilöiden ja potilaan itsensä käytettävissä

Mitä katkeamaton lääkehoitoprosessi edellyttää?

Katkeamatonta lääkehoitoprosessia tukevat

  • automaatio
  • älykkäät tekniset ratkaisut
  • päätöksenteon tukijärjestelmät

Jotta katkeamaton lääkehoitoprosessi on mahdollinen, täytyy kehittää kansallisesti yhteisiä tietorakenteita. Jatkossa Suomessa pitäisi olla kansallinen foorumi, jonka tehtävä on edistää katkeamatonta lääkehoitoprosessia.

Yhteystiedot

Jukka Lähesmaa
erityisasiantuntija, STM
p. 029 516 3139
[email protected]

Marjo Uusitalo
Tays uudistamisohjelma
p. 050 357 8148 
[email protected]