Mielenterveyden edistämisen hyvät käytännöt

Tällä sivulla:

Mielenterveyttä voidaan edistää lukuisilla erilaisilla tavoilla. Tältä sivulta löydät eri ikäryhmille sopivia hyviä käytäntöjä, joissa toteutuvat

  • mielenterveyden edistäminen
  • hyvät käyttäjäkokemukset ja
  • helppo käyttöönotto.

Toimintamallien kuvauksessa on hyödynnetty HYTE-toimintamallien arviointia. Hyviä käytäntöjä pyritään tunnistamaan laajasti sekä kansallisesta että kansainvälisestä mielenterveyden edistämistoiminnasta. Toimintamalleja tullaan täydentämään aktiivisesti vuosien 2023–2024 aikana. Voit ilmoittaa tuntemasi hyvän käytännön THL:n asiantuntijalle (yhteystiedot sivun alalaidassa).

Hyvien käytäntöjen kokoaminen on osa Kansallisen mielenterveysstrategian MUKANA-tehtäväkokonaisuuden toteutusta vuosina 2023–2024.

Mukaan otettavien toimintamallien kriteerit

Tarkoituksena on kartoittaa tunnettuja ja jo toiminnassa olevia hyväksi havaittuja toimintamalleja. Ensisijaisesti poimimme kuvattavaksi osallistujalle maksuttomia tai vähäkustanteisia malleja. Toimintamallista tulee olla saatavilla tietoa avoimesti esimerkiksi verkkosivuilla tai Innokylässä. Monenlainen toiminta yhteisöissä edistää mielenterveyttä, mutta pyrimme löytämään malleja, joissa mielenterveyden edistäminen on keskiössä.

Mielenterveyden edistämisen hyvien käytäntöjen kuvausprosessi

  1. Hyviä käytäntöjä kartoitetaan eri tietolähteistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja näistä valitaan edellytykset täyttäviä toimintamalleja.
  2. THL:n mielenterveyden edistämisen asiantuntijaryhmä on yhteydessä toimintamallin kehittäjiin toimintamallin kuvauksesta. Kehittäjiltä pyydetään myös mahdollisia puuttuvia tietoja toimintamallin kuvausta varten. Samalla kehittäjä hyväksyy toimintamallikuvauksen julkaisemisen THL:n verkkosivuilla.
  3. THL:n mielenterveyden edistämisen asiantuntijaryhmä lisää kuvaukseen sanalliset huomiot toimintamallista.
  4. Toimintamallin kuvaus sekä sanalliset kommentit lähetetään kehittäjille hyväksyttäväksi ennen toimintamallin vientiä verkkosivuille.
  5. Toimintamallin kuvaus julkaistaan THL:n verkkosivuilla.

Toimintamallien kuvaukset

Lapset ja nuoret

Aikuiset

Ikääntyneet

Lisätietoja

Saara Rapeli
erikoissuunnittelija
[email protected]

Mielenterveysstrategia 2020-2030

Työkaluja mielenterveyden edistämiseen

Erätauko-keskustelumenetelmä (Erätauko-säätiö)
Tukee dialogia ryhmissä ja tarjoaa tavan käynnistää sekä käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua tasavertaisesti.

Voimavaravalmennuksen työkirja (Mielenterveyden keskusliitto)
Auttaa lisäämään mielen voimavaroja. Pohjautuu toipumisorientaatioon ja voimavarakeskeiseen ajatteluun ja sopii itsenäisesti ja ryhmien käytettäväksi.

Vahvuuspakka (Mieli ry)
Voidaan käyttää lisäämään hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta nuorten, nuorten aikuisten sekä aikuisten ohjauksissa ja ryhmissä. Perustuu luonteenvahvuuksien teoriaan ja VIA-vahvuusluokitteluun.