Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI)

Kesto:

1.9.2020–30.6.2023

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

KATI-ohjelman visio infograafina: Teknologiaratkaisut kotona, Hoidon ammattilainen, Läheinen ja Palvelut kotiin.

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma edisti uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa.

Tavoitteet

 • Kotona asumisen toimintamalleja ja palveluita uudistetaan hyödyntämällä teknologiaa 
  • kotona asuvien iäkkäiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi
  • itsenäisen ja turvallisen asumisen tukemiseksi
  • kotiin tuotavien palvelujen edistämiseksi
  • kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi ja kuormituksen vähentämiseksi.
 • Uusia teknologioita kehitetään yhdessä, pilotoidaan ja otetaan käyttöön sote-alueilla systemaattisesti ja kansallisesti koordinoidusti.
 • Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö edistää asiakkaiden ja sote-henkilöstön hyvinvointia ja auttaa hillitsemään sote-kustannuksia.
 • Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö vaikuttaa positiivisesti Suomen yritys-, innovaatio- ja liiketoimintaan mukaan luettuna kansainvälinen toiminta.
 • Uusi kansallisen koordinaation toimintamalli tukee sote-toimijoiden ja yritysten yhteistyötä teknologioiden pilotoinnissa ja käyttöönotossa.

Toteutus

Ohjelma toteutettiin kuudella alueellisella KATI-hankkeella, joissa otettiin käyttöön uutta teknologiaa kotihoidossa ja ennalta ehkäisevissä palveluissa. Hankkeet tuottivat arviointitietoa hyvinvointialueilleen ja THL:n kansalliseen arviointiin. Lisäksi hankkeet tekivät teknologian käyttöönottoa tukevia toimintamalleja sote-organisaatioiden käyttöön.

Ohjelmassa selvitettiin, kuinka uusien teknologisten laitteiden ja palveluiden käyttö vaikuttaa kotihoidon 

 • ammattilaisten työhön
 • asiakkaiden hyvinvointiin
 • kustannuksiin.

Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää päätöstenteossa ja kotihoidon palveluiden kehittämisessä.

Tausta

KATI-ohjelma toteutti Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman (Hyteairo) kotona asumisen toimenpiteitä ja oli osa Ikäohjelmaa. KATI-hankkeet täydensivät Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta rahoitettavia hankkeita.

Yhteistyökumppanit

 • Business Finland
 • Ikäteknologiakeskus, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Terveysteknologia ry – Healthtech Finland
 • Teknologian tutkimuskeskus (VTT)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Yhteystiedot

Heidi Anttila
erikoistutkija (ohjelmajohtaja)
THL
p. 029 524 7687
[email protected]

Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli)

KATI-malli kuvaa toimet, joita hyvinvointialueilla ja kotihoidon yksiköissä tarvitaan iäkkäiden kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoon.
Lue lisää KATI-mallista

Tapahtumien materiaalit

Palaa KATI-tapahtumien materiaaleihin ja katso tilaisuuksien tallenteet.
KATI-tapahtumat