Programmet Teknologi för hemmaboende seniorer (KATI)

Projektperiod:

1.9.2020–30.6.2023

Organisationsenhet:

Kunskapsledning och medskapande

På andra webbplatser:

Programmet Teknologi för hemmaboende seniorer (KATI) främjade utnyttjandet av ny teknologi för hemmaboende, hemvård och tjänster som tillhandahålls i hemmet.

Mål

 • Verksamhetsmodeller och tjänster för hemmaboende förnyas genom att utnyttja teknologi 
  • för att upprätthålla funktionsförmågan och välbefinnandet hos äldre personer som bor hemma
  • för att stöda självständigt och tryggt boende
  • för att främja tjänster som tillhandahålls i hemmet
  • för att förbättra hemvårdspersonalens arbetshälsa och minska belastningen.
 • Nya teknologier utvecklas tillsammans, pilottestas och tas i bruk i social- och hälsovårdsområdena på ett systematiskt och nationellt samordnat sätt.
 • Ibruktagandet och användningen av ny teknologi främjar klienternas och social- och hälsovårdspersonalens välbefinnande och bidrar till att dämpa social- och hälsovårdskostnaderna.
 • Ibruktagandet och användningen av ny teknologi har en positiv inverkan på Finlands företags-, innovations- och affärsverksamhet, inklusive internationell verksamhet.
 • Den nya verksamhetsmodellen för nationell samordning stöder samarbetet mellan aktörer och företag inom social- och hälsovården i pilottestningen och ibruktagandet av teknologier.

Genomförande

Programmet genomfördes med sex regionala KATI-projekt, där man tog i bruk ny teknologi inom hemvården och de förebyggande tjänsterna. Projekten producerade utvärderingsinformation för sina välfärdsområden och för THL: s nationella utvärdering. Dessutom utarbetade projekten verksamhetsmodeller som stöder ibruktagandet av teknologi för social- och hälsovårdsorganisationerna.

I programmet utreddes hur användningen av nya tekniska anordningar och tjänster inom hemvården påverkar 

 • yrkesutbildade personers arbete
 • klienternas välfärd
 • kostnader.

Målet var att producera information som kan utnyttjas i beslutsfattandet och utvecklingen av hemvårdens tjänster.

Bakgrund

KATI-programmet genomförde åtgärderna för hemmaboende inom programmet för artificiell intelligens och robotik inom välfärd (Hyteairo) och är en del av Åldersprogrammet. KATI-projekten kompletterade projekt som finansieras via programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Samarbetspartner

 • Business Finland
 • Ikäteknologiakeskus, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Terveysteknologia ry – Healthtech Finland
 • Teknologian tutkimuskeskus (VTT)

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet

Kontaktinformation

Heidi Anttila
specialforskare
029 524 7687
[email protected]