Helena Kääriäinen

Helena Kääriäinen, tutkimusprofessori, THL

Syntymävuosi: 1949
Virkanimike: Tutkimusprofessori
Puh: 029 524 8311
Sähköposti: [email protected] 

Olen mukana P5.fi-tutkimuksessa, jossa tutkitaan, haluavatko kansalaiset vastaanottaa sairastumisalttiutta profiloivaa geenitietoa ja kokevatko he saavansa tiedosta hyötyä omaa terveyttään ajatellen. Lisäksi pyrimme seuraamaan terveydenhuollon rekistereistä mahdollisia vaikutuksia sairastavuuteen. Projektin tavoitteena on myös lisätä terveydenhuollon toimijoiden ymmärrystä geeniprofiloinnista.

Olen eläköitymässä ja teen tutkimusta osa-aikaisesti. Varsinainen tutkijan elämäntyöni on liittynyt harvinaisiin tauteihin, geenitestaukseen ja ennustavaan geenitestaukseen. Eniten minua ovat inspiroineet harvinaiset taudit ja niihin liittyvät tutkimuskysymykset. Harvinaisten tautien hoito ja diagnostiikka ovat mullistuneet työvuosieni aikana, ja minullakin on ollut siinä pieni rooli. Olen erikoisalani lääkäreihin verrattuna edelläkävijä siinä, miten näen genetiikan implementoitumisen tulevaisuuden terveydenhuoltoon.

Haluan jakaa osaamistani erilaisten opetusprojektien yhteydessä. Teen esimerkiksi Duodecimin oppiporttiin verkkokursseja genetiikasta.

Asiantuntemus

 • Kansantautien sairastumisriskin ennakointi
 • Harvinaiset taudit
 • Geenitiedon soveltaminen terveydenhoitoon

Päätehtävät

 • Tutkimusprofessori (osa-aikainen)

Työkokemus

 • 2007–, tutkimusprofessori, THL
 • 2003–2007, professori/ylilääkäri (lääketieteellinen genetiikka), Turun yliopisto / Turun yliopistollinen keskussairaala
 • 1994–2003, ylilääkäri, Väestöliiton perinnöllisyysklinikka
 • 1990–1994, professori/ylilääkäri (viransijainen, lääketieteellinen genetiikka), Helsingin yliopisto / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Erilaisia tehtäviä Helsingin yliopistossa, HUS:ssa ja Väestöliitossa vuodesta 1977 alkaen

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)

Käynnissä olevat projektit

 • P5.fi

Edustukset

 • Suomen edustaja EU-Komission ERN-Board of Member States -ryhmässä.
 • THL:n edustaja STM:n harvinaisten tautien työryhmässä

Julkaisuja 

 • Lääketieteellisen genetiikan alalta noin 160 julkaisua kansainvälisissä lehdissä, noin 30 suomalaisissa peer review -lehdissä ja lisäksi kymmeniä kirjanlukuja, oppikirjojen toimitustehtäviä, suurelle yleisölle suunnattuja kirjoituksia, verkkotekstejä/kursseja yms.