Unto Häkkinen

Syntymävuosi: 1952
Virkanimike: tutkimusprofessori (emeritus)
Puh: 029 524 7327
Sähköposti: [email protected]

Tutkimukseni tuottaa tietoa siitä, miten terveydenhuollon voimavaroilla saataisiin aikaan mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia ottamalla samalla huomioon oikeudenmukaisuusnäkökohdat. Taloustieteellinen tutkimukseni perustuu rekisteritietoihin ja selvittää terveydenhuollon suoriutumiskykyä: tuottavuutta, kustannuksia, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Olen edelläkävijä rekistereihin perustuvien, potilasryhmiä koskevien hoitoketjujen tuloksellisuuden kansallisten ja kansainvälisten vertailujen kehittämisessä. Tutkimustulokset ovat johtaneet siihen, että hoitoketjujen toimivuuden parantamisesta on tullut keskeinen päätöksenteon tavoite.

Minua inspiroi tutkijana se, että pystyn tutkimustyölläni tuottamaan luotettavaa ja korkeatasoista tietoa terveyspoliittisesti tärkeistä kysymyksistä.

Teen tutkimusta muun muassa Helsingin yliopiston ja Hankenin tutkijoiden kanssa. Vetämääni EuroHOPE-hankkeeseen on osallistunut yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Hollannista, Italiasta, Norjasta, Tanskasta, Unkarista ja Ruotsista.

Asiantuntemus

terveystaloustiede

Koulutus 

 • 1992, filosofian tohtori, terveystalous, Kuopion yliopisto 
 • 1990, terveydenhuollon lisensiaatti, terveydenhuollon hallinto, Kuopio yliopisto 
 • 1985, M.Sc. Health economics, University of York, England
 • 1981, taloustieteen maisteri, kansantaloustiede, Jyväskylän yliopisto 

Työkokemus

 • 2000–2020, tutkimusprofessori, terveystaloustiede, STAKES/THL
 • 1997–1998,  Visiting Professor, Department of Public Health Sciences, University of Alberta
 • 1996–2000, tutkimuspäällikkö, STAKES
 • 1996, dosentti, Kuopion yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Julkaisuja

Tieteelliset artikkelit

Väitöskirja/Lisensiaattityö

 • Häkkinen, Unto (1992). Terveyspalvelujen käyttö, terveydentila ja sosioekonominen tasa-arvo Suomessa. (Health care utilization, health and socioeconomic equality in Finland). Sosiaali- ja terveyshallitus. Tutkimuksia 20, Helsinki.
 • Häkkinen, Unto (1988) Terveyspalvelujen kustannukset, rahoitus ja hinnat Suomessa 1960–1985. Lisensiaattityö. Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteiden osasto, Terveydenhuollon hallinto. Joulukuu 1988.

Kirja-artikkelit

 • Häkkinen U, Peltola M. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ohjauksen edellyttämä tietopohja. Teoksessa Keskimäki I,  Moisio A, Pekurinen M. Julkisen talouden ohjaus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutuksen rakenneuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 22/2016:80-94.
 • Häkkinen U, Seppälä T. 2016 . Tuottajiin kohdistuvien taloudellisten kannustimien käyttömahdollisuudet terveyspalveluissa. Teoksessa Keskimäki I,  Moisio A, Pekurinen M. Julkisen talouden ohjaus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutuksen rakenneuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 22/2016:, 66-80.
 • Or Z, Häkkinen U. (2011): DRGs and quality: For better or worse?. Teoksessa Busse R, Geisler A  Quentin Wiley M. Diagnosis-Related Groups in Europe: Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. European Observatory on Health Systems and Policies Series. 115–130.
 • Häkkinen, Unto, Jonsson, PiaMaria (2009), Harnessing diversity of provision  Teoksessa: Magnussen   J, Vranæk K, Saltman RB eds (toim.). Nordic health care systems: Recent reforms and   current  policy challenges Open University Press, Berkshire 2009,198–213.
 • Street, Andrew, Häkkinen, Unto (2009)  Health system productivity and efficiency. Teoksessa; Smith,P,Papanicolas I, Leatherman (.toim). Performance Measurement for Health System Improvement. Experiences, challenges and Prospects. Cambridge University Press, Cambridge, 222–248.

Monografiat