Mauri Marttunen

Mauri Marttunen, tutkimusprofessori, THL

Syntymävuosi: 1954
Virkanimike: vieraileva tutkija, tutkimusprofessori (emeritus)
Puh: 050 252 4458
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • psykiatrinen epidemiologia
 • nuorten mielenterveys, psykiatria, nuorisopsykiatria
 • psykiatristen hoitointerventioiden vaikuttavuus
 • nuorten itsetuhoisuus

Päätehtävät

tutkimus

Koulutus

 • 1997, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto
 • 1994, lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto
 • 1992, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1987, psykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2007–2021, nuorisopsykiatrian professori, Helsingin yliopisto ja osastonylilääkäri, HYKS 
 • 2005–2016, tutkimusprofessori, THL
 • 2011–2016, osaston johtaja / yksikönpäällikkö, THL
 • 2004–2007, nuorisopsykiatrian professori, Kuopion yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

 • Stress, Development and Mental Health Study (PI)
 • Kellokoski Adolescent Inpatient Follow-up Study (KAIFUS)
 • Adolescent Depression Study (ADS, PI)

Sidonnaisuudet 

 • Psykiatrian tutkimussäätiö, hallituksen puheenjohtaja
 • Käypä hoito -suositustyöryhmien jäsenyydet: depressio, kaksisuuntainen mielialahäiriö, ahdistuneisuushäiriöt, itsemurhaa yrittäneen hoito
 • Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä, varajäsen

Julkaisuja

Väitöskirja/Lisensiaattityö

Marttunen M. Adolescent suicide in Finland. Publications of the National Public Health Institute, KTL 2/94. T-Print, Hyvinkää 1994:1-96. Dissertation.

Tieteelliset artikkelit

 • Kaltiala R, Heino E, Marttunen M, Fröjd S. Family characteristics, transgender identity and emotional symptoms in adolescence: a population survey study. Int J Environ Res Public Health 2023, 20, 2948.
 • Parhiala P, Marttunen M, Gergov V, Torppa M, Ranta K. Predictors of outcome after a time-limited psychosocial intervention for adolescent depression. Front Psychol 2022;13:955261. doi: 10.3389/fpsyg.2022.955261
 • Gergov V, Marttunen M, Lindberg N, Lipsanen J, Lahti J. Therapeutic alliance: a comparison study between adolescent patients and their therapists. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 26;18(21):11238. doi: 10.3390/ijerph182111238
 • Kiviruusu O, Strandholm T, Karlsson L, Marttunen M. Outcome of depressive mood disorder among adolescent outpatients in an 8-year follow-up. J Affect Disord. 2020, Apr 1;266:520-527. doi: 10.1016/j.jad.2020.01.174. Epub 2020 Jan 29. PMID: 32056921
 • Baryshnikov I, Sund R, Marttunen M, Svirskis T, Partonen T, Pirkola S, Isometsä ET. Diagnostic conversion from unipolar depression to bipolar disorder, schizophrenia and schizoaffective disorder – a nationwide prospective fifteen-year register study on 43,495 inpatients. Bipolar Disord 2020 Sep;22:582-592. doi: 10.1111/bdi.12929. Epub 2020 May 22. PMID: 32385906
 • Santangeli O, Porkka-Heiskanen T, Virkkala J, Castaneda A, Marttunen M, Paunio T, Urrila AS. Sleep and slow-wave activity in depressed adolescent boys. Sleep Med. Sleep Med. 2017;38:24-30.
 • Tuisku V, Kiviruusu O, Pelkonen M, Karlsson L, Strandholm T, Marttunen M. Depressed adolescents as young adults - predictors of suicide attempt and non-suicidal self-injury during an 8-year follow-up period. J Affect Disord. 2014;152-154:313-9.
 • Marttunen M, Aro H, Henriksson M, Lönnqvist J. Mental disorders in adolescent suicide.DSM-III-R axes I and II in suicides among 13 to 19 year olds in Finland. Arch Gen Psychiatry 1991; 48:834-839.

Kirja-artikkelit

 • Marttunen M, Karlsson L. Nuorten masennuksen hoitoperiaatteet. In: Kampman O, Heiskanen T, Holi M, Huttunen MO, Tuulari J (toim) Masennus, 1. painos, Kustannus Oy Duodecim. Printon, Tallinna, 2017: 338-339. ISBN 978-951-656-440-4
 • Lönnqvist J, Marttunen M. Psykiatristen häiriöiden psykoterapeuttinen hoito. Kirjassa Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim) Psykiatria. 12. uudistettu painos. Tallinna: Kustannus Oy Duodecim, 2017:779-786. ISBN 978-951-656-322-3
 • Haravuori H, Berg N, Marttunen M. The impact of journalism on grieving communities. In: Laura C. Wilson (ed). The Wiley Handbook of the Psychology of Mass Shootings. Wiley-Blackwell 2016:170-188. ISBN: 978-1-119-04793-3.
 • Marttunen M, Laukkanen E, Kumpulainen K, Puura K. Itsetuhokäyttäytyminen. Teoksessa K Kumpulainen, E Aronen, H Ebeling, E Laukkanen M Marttunen K Puura, A Sourander (toim) Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria. 1.painos Tallinna: Kustannus Oy Duodecim, 2016:392-404. ISBN 978-951-656-461-9.
 • Marttunen M, Rantanen P. Noortepsuhhiaatria. In: Lönnqvist J, Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (eds). Special editor J Slik. Psuhhiaatria. 1. edition. AS Medicina 2000; Tallinn 2000: 473-500. (Adolescent psychiatry) (In Estonian)

Oppikirjat

 • Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim) Psykiatria. 15. uudistettu painos. Printon, Tallinna: Kustannus Oy Duodecim, 2021. ISBN 978-952-360050-8
 • K Kumpulainen, E Aronen, H Ebeling, E Laukkanen M Marttunen K Puura, A Sourander (toim) Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria. 1.painos Tallinna: Kustannus Oy Duodecim, 2016. ISBN 978-951-656-461-9.
 • E Laukkanen, M Marttunen, S Miettinen, M Pietikäinen. Nuorten psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna 2006. ISBN 951-656-205-1
 • Lönnqvist J, Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (eds) Psykiatria. 1. painos. Duodecim, Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1999. ISBN 951-656-001-6. (Psychiatry)
 • Lönnqvist J, Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (eds). Special editor J Slik. Psuhhiaatria. 1. edition. AS Medicina, Tallinn. 2000. ISBN 9985-829-30-1. (Psychiatry)

Toimitetut teokset

 • Psychiatria Fennica 2001- 2022, viimeisin Kieseppä T, Jääskeläinen E, Karukivi M, Marttunen M, Pirkola T (eds). Psychiatria Fennica 2022, vol 53. Foundation for Psychiatric Research Publication Series. Helsinki 2022. ISSN 2489-6152
 • A Partanen, J Moring, V Bergman, J Karjalainen, M Kesänen, J Markkula, M Marttunen, S Mustalampi, E Nordling, T Partonen, P Santalahti, P Solin, T Tuulos, S Wuorio (eds.). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Miten tästä eteenpäin? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 20/2015. 363 pages. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2015. ISBN 978-952-302-537-0.
 • K Ranta, A M La Greca, LJ Garcia-Lopez, M Marttunen (eds). Social Anxiety and Phobia in Adolescents. Development, Manifestation and Intervention Strategies. ISBN 978-3-319-16702-2 ISBN 978-3-319-16703-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-16703-9. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London. Springer International Publishing Switzerland 2015.
 • M Marttunen, T Huurre, T Sandström, R Viialainen (toim.) Nuorten mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille. THL Opas 25. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2013. ISBN 978-945-646-5.
 • Lönnqvist J, Aro H, Marttunen M (eds.). Itsemurhat Suomessa 1987 -projekti. Toteutus, aineisto ja tutkimustuloksia. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES. Tutkimuksia 25. Gummerus: Jyväskylä 1993.

Työraportit

 • Aalto-Setälä T, Huikko E, Appelqvist-Schmidlechner K, Haravuori H, Marttunen M. Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 6/2020. PunaMusta Oy Vantaa 2020. ISBN 978-952-343-546-9, ISSN 2341-8095, ISBN 978-952-343-547-6 (verkko), ISSN 2323-4172 (verkko).
 • Ranta K, Parhiala P, Pelkonen R, Seppälä T, Mäklin S, Haula T, Nikula M, Mäkinen M, Rintamäki T, Marttunen M. Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 90/2017, Helsinki 2018.
 • Haravuori H, Muinonen E, Kanste O, Marttunen M. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa. Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin. Ohjaus 20/2016. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2017. ISBN (painettu) 978-952-302-721-3, ISSN (painettu) 1798-0097.
 • Kanste O, Haravuori H, Kolimaa M, Vorma H, Fagerlund-Jalokinos S, Suvisaari J, Muinonen  E, Marttunen M. Mielenterveys- ja päihdetyö opiskeluterveydenhuollossa : Palvelut, menetelmät ja yhteistyö. Työpaperi 19/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. Tampere, 2016.  ISBN 978-952-302-675-9 (painettu).
 • Haravuori H, Suomalainen L, Turunen T, Berg N, Murtonen K, Marttunen M. Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito. Kahden vuoden seurantatutkimusten loppuraportti. Raportti 4/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere 2012. ISSN 1798-0070.
 • Haravuori H, Suomalainen L, Tutunen t, Helin J, Berg N, Murtonen K, Kajak K, Kiviruusu O, Marttunen M. Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito: Kahden vuoden prospektiivisen seurantatutkimuksen väliraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2009:1-25. Helsinki. Raportti 44/2009 ISBN 978-952-245-199-6 (painettu).