Kari Kuulasmaa

Virkanimike: tutkimusprofessori (emeritus)
Puh: 029 524 8639
Sähköposti: [email protected]

Keskeisin tutkimuskohteeni on sovittaa yhteen sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä eurooppalaisia väestön seuranta-aineistoja ja selvittää muunneltavissa olevien perinteisten riskitekijöiden, geenien ja uusien biomarkkereiden yhteyttä sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. Tällä MORGAM-tutkimuksella pyritään parantamaan tautien ehkäisymahdollisuuksia ja ohjaamaan huomio ehkäisyn kannalta oleellisimpiin asioihin.

Yksi urani kohokohtia oli vetää WHO:n MONICA-projektin keskitettyä tietojenkäsittely-yksikköä. MONICA oli 80–90-luvulla maailman suurin sydän- ja verisuonitautiprojekti, jonka tulokset vastasivat useisiin avoimiin kysymyksiin riskitekijöistä, niiden muutoksista ja merkityksestä väestötasolla.

Menetelmätutkijana tutkimuksen tuloksia tärkeämpiä minulle ovat tavat, joilla niitä saadaan: miten varmistetaan aineiston tehokas hyödyntäminen ja tulosten hyvä laatu. Tässä vaiheessa minulle on tärkeintä siirtää kokemustani ja arvokkaita tutkimusaineistoja nuoremmille tutkijoille.

Asiantuntemus

 • kroonisten tautien epidemiologian ja terveydenseurannan menetelmät
 • tutkimusaineistojen yhteensovittaminen
 • edellisiin liittyvä kansainvälinen koordinointi

Päätehtävät

 • kansainvälisen MORGAM-kohorttitutkimuksen johtaminen
 • muu tutkimus- ja asiantuntijatoiminta THL:ssä ja kansainvälisesti

Koulutus

 • 1983, Doctor of Philosophy, applied probability, Heriot-Watt University, Edinburgh, Iso-Britannia
 • 1979, Diploma in Mathematical Statistics, University of Cambridge, Iso-Britannia
 • 1977, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede, Jyväskylän yliopisto

Työkokemus

 • 2009–, tutkimusprofessori, THL
 • 2001–2008, sydän- ja verisuonitautien kansainvälisen epidemiologian yksikön päällikkö, Kansanterveyslaitos
 • 1987–2000, WHO MONICA Data Centren päällikkö, Kansanterveyslaitos
 • 1984–1986, WHO MONICA Data Centren biostatistikko, Kansanterveyslaitos
 • 1982–1984, sovelletun matematiikan ja tilastotieteen assistentti ja osan ajasta  apulaisprofessorin viransijainen, Oulun yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)

Käynnissä olevat projektit

Päättyneitä projekteja

Sidonnaisuudet

Ei sidonnaisuuksia.

Julkaisuja

Kari Kuulasmaan julkaisuluettelo