Jaana Suvisaari

Jaana Suvisaari.

Syntymävuosi: 1968
Virkanimike: tutkimusprofessori, yksikönpäällikkö
Puh: 029 524 8539
Sähköposti: [email protected] 

Tutkin yleisten mielenterveysongelmien riskitekijöitä ja häiriöiden ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä hoitoon hakeutumista ja hoidon laatua Suomessa.

Olen tutkinut psykoosisairauksien syntymekanismeja erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa. Toinen tärkeä kiinnostuksen kohteeni on ollut psykoosisairauksiin ja muihin vakaviin mielenterveysongelmiin liittyvä fyysinen samanaikaissairastaminen ja fyysisten terveysongelmien ennaltaehkäisyn ja hoidon kehittäminen.

Merkittävimpiin saavutuksiini lukeutuu osana Terveys 2000 -tutkimusta toteutettu syventävä mielenterveystutkimus. Psykoosit Suomessa -tutkimuksen prevalenssijulkaisuun on viitattu lähes 700 kertaa, mikä on huikea saavutus psykiatrisessa epidemiologisessa tutkimuksessa. Selvitimme laajasti psykoosisairauksiin liittyviä fyysisiä terveysongelmia. Tutkimustulokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että laaja-alaista terveydentilan seurantaa pidetään nykyään tärkeänä osana psykoosisairauksien hoitoa.

Skitsofrenian geneettisessä tutkimuksessa olen ollut mukana yli 20 vuotta.

Asiantuntemus

 • väestön mielenterveys ja mielenterveysongelmat
 • skitsofrenia ja muut psykoosisairaudet
 • rekisterit ja mielenterveysindikaattorit
 • mielenterveysstrategia

Päätehtävät

 • mielenterveystiimin päällikkö
 • tutkimusprofessori, keskeisiä tutkimusteemoja väestön mielenterveys ja psykoosisairaudet
 • asiantuntijatehtäviä useissa työryhmissä

Koulutus

 • 2005, psykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 2004, sosiaalipsykiatrian dosentti, Tampereen yliopisto
 • 1999, lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto
 • 1993, lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2021–, tiimipäällikkö, THL, Mielenterveystiimi
 • 2016–2020, yksikönpäällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö
 • 2013–, tutkimusprofessori, THL
 • 2011–2013, ylilääkäri, THL
 • 2006–2011, akatemiatutkija, Kansanterveyslaitos/THL
 • 2005–2006, ylilääkäri, Kansanterveyslaitos
 • 2003–2004 erikoistuva lääkäri, HUS
 • äitiyslomat 1999–2000 ja 2001–2002
 • 1993–1999 vaihdellen erikoistuvan lääkärin kliinisiä töitä ja tutkimustyötä Kansanterveyslaitoksella

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (tyydyttävä)
 • espanja, saksa (alkeet)

Käynnissä olevat projektit

Edustukset

 • 2018–2019, Mielenterveysstrategian valmistelun ohjaus- ja asiantuntijaryhmä, STM
 • 2021–, Työryhmä mielenterveysstrategian ministeriöiden väliseen yhteistyöhön, STM

Sidonnaisuudet 

 • Aikakauskirja Duodecim, toimituskunnan jäsen

Julkaisuja 

Väitöskirja/Lisensiaattityö

Tieteelliset artikkelit

Kansainväliset

 • Lehti V, Taipale H, Gissler M, Tanskanen A, Elonheimo M, Tiihonen J, Suvisaari J. Continuity of antipsychotic medication use among migrant and Finnish-born populations with a psychotic disorder: a register-based study. Psychol Med. 2021 Jun 2:1-11. doi: 10.1017/S003329172100218X. Epub ahead of print. PMID: 34074352.
 • Viertiö S, Kiviruusu O, Piirtola M, Kaprio J, Korhonen T, Marttunen M, Suvisaari J. Factors contributing to psychological distress in the working population, with a special reference to gender difference. BMC Public Health. 2021 Mar 29;21(1):611.
 • Laurikainen H, Vuorela A, Toivonen A, Reinert-Hartwall L, Trontti K, Lindgren M, Keinänen J, Mäntylä T, Paju J, Ilonen T, Armio RL, Walta M, Tuisku J, Helin S, Marjamäki P, Hovatta I, Therman S, Vaarala O, Linnaranta O, Kieseppä T, Salokangas RKR, Honkanen J, Hietala J, Suvisaari J. Elevated serum chemokine CCL22 levels in first-episode psychosis: associations with symptoms, peripheral immune state and in vivo brain glial cell function. Transl Psychiatry. 2020 Mar 16;10(1):94.
 • Mäntylä T, Nummenmaa L, Rikandi E, Lindgren M, Kieseppä T, Hari R, Suvisaari J, Raij TT. Aberrant cortical integration in first-episode psychosis during natural audiovisual processing. Biological Psychiatry 2018;84:655-664
 • Steinberg S, Gudmundsdottir S, Sveinbjornsson G, Suvisaari J, Paunio T, Torniainen-Holm M, Frigge ML, Jonsdottir GA, Huttenlocher J, Arnarsdottir S, Ingimarsson O, Haraldsson M, Tyrfingsson T, Thorgeirsson TE, Kong A, Norddahl GL, Gudbjartsson DF, Sigurdsson E, Stefansson H, Stefansson K. Truncating mutations in RBM12 are associated with psychosis. Nature Genetics 2017;49:1251-1254.
 • Markkula N, Marola N, Nieminen T, Koskinen S, Saarni SI, Härkänen T, Suvisaari J. Predictors of new-onset depressive disorders – results from the longitudinal Finnish Health 2011 Study. Journal of Affective Disorders 2017;208:255-264.
 • Suvisaari J, Aalto-Setala T, Tuulio-Henriksson A, Härkänen T, Saarni SI, Perälä J, Schreck M, Castaneda A, Hintikka J, Kestilä L, Lähteenmäki S, Latvala A, Koskinen S, Marttunen M, Aro H, Lönnqvist J. Mental disorders in young adulthood. Psychological Medicine 2009;39:287-299
 • Perälä J, Suvisaari J, Saarni S, Kuoppasalmi K, Isometsä E, Pirkola S, Partonen T, Tuulio-Henriksson A, Hintikka J, Kieseppä T, Härkänen T, Koskinen S, Lönnqvist  J. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Archives of General Psychiatry 2007; 64:19-28

Kotimaiset

Huomionosoitukset

 • Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto, 2020
 • Kalle Achté-palkinto, Psykiatrian tutkimussäätiö, 2018

Lisätietoa verkossa

ORCID: 0000-0001-7167-0990