Seppo Koskinen

Virkanimike: tutkimusprofessori
Puh: 029 524 8762
Sähköposti: [email protected] 

Väestön ikärakenne vanhenee nopeasti, ja samaan aikaan sosiaaliset erot korostuvat ja saavat uusia muotoja. Nämä muutokset ovat iso haaste sekä palvelu- ja etuusjärjestelmälle että muulle hyvinvointipolitiikalle.

Kestävän kehityksen turvaamiseksi tarvitaan pätevää tietoa väestön ja sen osaryhmien terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin sekä näihin vaikuttavien tekijöiden viimeaikaisista muutoksista, tulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuuksista tukea myönteisiä muutoksia.

Tiedoista osa saadaan hallinnollisista ja muista rekistereistä, mutta monet tärkeimmistä tiedoista voidaan hankkia ainoastaan väestötutkimuksella: edustaville väestöotoksille suunnatuista tiedonkeruista.

Minulle tärkeintä on ollut antaa oma panokseni suomalaisen väestötutkimuskokonaisuuden sekä terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ja ennakoinnin toteutukseen ja kehittämiseen. Innostavinta taas on tuottaa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää kansanterveyden ja terveyden tasa-arvon edistämisessä.

Asiantuntemus

 • väestön ja sen osaryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus, seuranta ja tulevan kehityksen ennakointi
 • väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen ja niiden kaventamiskeinojen tutkimus, kehittäminen, toimeenpanon tuki ja arviointi
 • väestön toimintakyvyn ja sen edistämismahdollisuuksien tutkimus ja siihen liittyvä kehittämistyö

Päätehtävät

 • tutkimusprofessori
 • THL:n väestötutkimusten (mm. Terve Suomi -tutkimus ja sen edeltäjät) suunnittelu ja hyödyntäminen laajassa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin arviointi ja ennakointi

Koulutus

 • 1994, lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto
 • 1984, Master of Science (epidemiology), Lontoon yliopisto
 • 1983, valtiotieteiden maisteri (sosiologia, erityisesti väestötiede), Helsingin yliopisto
 • 1979, lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2022–, tutkimusprofessori, THL
 • 2019–2022, tutkimusohjelmajohtaja, tutkimusprofessori, THL
 • 2018–, tutkimusprofessori, THL
 • 2011–2017, yksikön päällikkö, tutkimusprofessori, THL
 • 2010, osastonjohtaja, tutkimusprofessori, THL
 • 2009, yksikön päällikkö, ylilääkäri, THL
 • 2005–2008, yksikön päällikkö, ylilääkäri, Kansanterveyslaitos
 • 1996–2004, ylilääkäri, Kansanterveyslaitos
 • 1994–1995, projektitutkija, Suomen Akatemia
 • 1987–1993, väestötieteen assistentti, Helsingin yliopisto
 • 1983–1987, tutkimusassistentti, Suomen Akatemia
 • 1982–1983, terveyskeskuslääkäri, Vantaan kaupunki

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

 • Terve Suomi
 • FinTerveys 2017
 • FinSote/ATH
 • Terveys 2000/2011
 • Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Maamu
 • Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus
 • TOIMIA-verkosto
 • EU:n rahoittamat COURAGE- ja ATHLOS-hankkeet
 • THL:n sairastavuusindeksi – Kansallinen terveysindeksi
 • Kuolleisuuseroseuranta
 • Suomalainen olkapäätutkimus FIMAGE
 • ym.

Edustukset

 • 2016–, Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä, jäsen
 • 2020–, Kansanterveyden neuvottelukunta, varajäsen
 • 2020–, THL:n eettinen toimikunta, jäsen

Sidonnaisuudet 

Ei sidonnaisuuksia.

Julkaisuja 

Väitöskirja

Origins of Regional Differences in Mortality from Ischaemic Heart Disease in Finland. National Research and Development Centre for Welfare and Health, Research Reports 41. Gummerus, Jyväskylä 1994.

Tieteelliset artikkelit

365 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, esimerkiksi

 • Jääskeläinen T, Koponen P, Lundqvist A, Suvisaari J, Järvelin J, Koskinen S. Study protocol for an epidemiological study 'Multimorbidity - identifying the most burdensome patterns, risk factors and potentials to reduce future burden (MOLTO)' based on the Finnish health examination surveys and the ongoing register-based follow-up. BMJ Open. 2022 Jun 2;12(6):e056073. doi: 10.1136/bmjopen-2021-056073.
 • Elovainio M, Laaksonen M, Sakari K, Aalto AM, Jääskeläinen T, Rissanen H, Koskinen S. Association of short poor work ability measure with increased mortality risk: a prospective multicohort study. BMJ Open. 2022 Dec 22;12(12):e065672. doi: 10.1136/bmjopen-2022-065672.
 • Peña S, Mäkelä P, Laatikainen T, Härkänen T, Männistö S, Heliövaara M, Koskinen S. Joint effects of alcohol use, smoking and body mass index as an explanation for the alcohol harm paradox: causal mediation analysis of eight cohort studies. Addiction 2021 Aug;116(8):2220-2230. doi: 10.1111/add.15395. Epub 2021 Jan 28. PMID: 33404149
 • Holm M, Sainio P, Parikka S, Koskinen S. The Effects of the COVID-19 Pandemic on the Psychosocial Well-being of People with Disabilities. Disabil Health J. 2022 Apr;15(2):101224. doi: 10.1016/j.dhjo.2021.101224. Epub 2021 Oct 19. PMID: 34690076
 • Sainio P, Holm M, Ikonen J, Korhonen M, Nurmi-Koikkalainen P, Parikka S, Skogberg N, Väre A, Koponen P, Koskinen S. Koronapandemian ja sen rajoittamistoimien vaikutukset toimintarajoitteisten ihmisten elämään. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2021;58:235–252.
 • Laatikainen T, Koponen P, Reinikainen J, Tolonen H, Jousilahti P, Suvisaari J, Mattila T, Niiranen T,  Koskinen S. Kansanterveyden seuranta, arviointi ja ennakointi: Mitä tietoa Suomessa saadaan hoitoilmoitusrekistereistä ja mitä väestötutkimuksista?  Suomen Lääkärilehti 2020;75(:37):1853–1858.
 • Härkänen T, Kuulasmaa K, Sares-Jäske L, JousilahtiP, Peltonen M, Borodulin K, Knekt P, Koskinen S.  Estimating expected life-years and risk factor associations with mortality in Finland: cohort study. BMJ Open 2020 Mar 8;10(3):e033741. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033741.
 • Härkänen T, Sainio P, Stenholm S, Lundqvist A, Valkeinen H, Aromaa A, Koskinen S. Projecting long-term trends in mobility limitations: ilmpact of excess weight, smoking and physical inactivity. J Epidemiol Community Health 2019 May;73(5):443-450.
 • Peña S, Suvisaari J, Härkänen T, Markkula N, Saarni S, Härkönen J, Mäkelä P, Koskinen S. Changes in prevalence and correlates of alcohol-use disorders in Finland in an 11-year follow-up. Nord J Psychiatry 2018 Nov 1:1-9.
 • Mehta N, Elo I, Stenholm S, Aromaa A, Heliövaara M, Koskinen S. International differences in the risk of death from smoking and obesity: The case of United States and Finland. SSM Popul Health 2017:3:141 – 152.
 • Miret M, Caballero FF, Olaya B, Koskinen S, Naidoo N, Tobiasz-Adamczyk B, Leonardi M, Haro JM, Chatterji S, Ayuso-Mateos JL. Association of experienced and evaluative well-being with health in nine countries with different income levels: a cross-sectional study. Global Health 2017;13(:1):65
 • NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC, including Koskinen S). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. Lancet 2017;390(:10113):2627-2642.
 • Peña S, Mäkelä P, Valdivia G, Helakorpi S, Markkula N, Margozzini P, Koskinen S. Socioeconomic inequalities in alcohol consumption in Chile and Finland. Drug and Alcohol Dependence 2017;173:24–30.
 • Tolonen H, Lundqvist A, Jääskeläinen T, Koskinen S, Koponen P. Reasons for non-participation and ways to enhance participation in health examination surveys-the Health 2011 Survey. Eur J Public Health 2017 Oct 1;27(5):909-911.

Kirja-artikkelit

217 kirjassa tai toimitetussa teoksessa julkaistua artikkelia, esimerkiksi

 • Koskinen S, Martelin T, Sainio P, Sihvonen A-P, Paalanen L, Stenholm S, Aromaa A. Väestön terveys ja vanheneminen. In: Rantanen T, Kokko K, Sipilä S, Viljanen A, ed. Gerontologia (Gerontology, in Finnish). ISBN 978-952-360-246-5. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2022, s. 58–87.
 • Koskinen S, Sainio P. Toiminnanvajeiden kehitys iäkkäässä väestössä In: Strandberg T, Heikkinen E, ed. Suomiko onnellisen vanhuuden maa? Into Kustannus Oy, Helsinki 2021, s. 62–78. 
 • Parikka S, Koponen P, Koskela T, Härkänen T, Kilpeläinen K, Tarkiainen L, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Martelin T, Koskinen S. Terveyden eriarvoisuus sosioekonomisen aseman ja asuinpaikan mukaan. In: Sorsa T, ed. Kestävän väestönkehityksen Suomi. Väestöliiton väestöpoliittinen raportti 2020. Väestöliitto ry. Väestöntutkimuslaitos, Katsauksia E54, Helsinki 2020, s. 91–116.
 • Koskinen S, Koponen P, Laatikainen T. Koettu terveys ja pitkäaikaiset sairaudet. Teoksessa: Weiste-Paakkanen A, Lämsä R, Kuusio H, toim. Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi. Romaniväestön hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017–2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 15/2018, Helsinki 2018, s. 68–72.
 • Koskinen S, Martelin T, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koponen P. Terveyden, toimintakyvyn ja niihin vaikuttavien tekijöiden vaihtelu koulutuksen ja asuinalueen mukaan. Teoksessa: Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 4/2018, Helsinki 2018, s. 178–186.
 • Koskinen S, Lundqvist A, Koponen P. Health and diseases. In: Lundqvist A, Mäki-Opas T, ed. Health 2011 Survey – Methods. The National Institute for Health and Welfare (THL), Report 8/2016, Helsinki 2016, s. 118–122.
 • Murto J, Sainio P, Pentala O, Koskela T, Luoma M-L, Koponen P, Kaikkonen R, Koskinen S. Ikääntyneen väestön hyvinvointi, terveys, toimintakyky ja palveluiden saanti – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa: Noro A, Alastalo H, toim. Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta. Tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. THL, Raportti 13/2014, Helsinki 2014, s. 86–118.
 • Koskinen S, Leemann L, Nenonen T. Koettu terveys ja pitkäaikaissairastavuus. Teoksessa: Kokko R-L, Nenonen T, Martelin T, Koskinen S, toim. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi - Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus. Hankkeen loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 18/2013. Helsinki 2013, s. 89-91.
 • Koskinen S, Martelin T. Suomalaisten terveys, toimintakyky ja terveyserot. Teoksessa: Sihto M, Palosuo H, Topo P, Vuorenkoski L, Leppo K,  toim. Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt THL. Teema 17/2013, Helsinki 2013, p. 56–67.
 • Koskinen S, Melkas T, Vienonen M. Inequalities in health and health care in Finland: a challenge for intersectoral action. The Nordic School of Public Health, NHV Report 1985;5:69–112.

Lehtiartikkelit

Lukuisia artikkeleita myös muissa kuin tieteellisissä lehdissä.

Oppikirjat

 • Koskinen S, Martelin T, Notkola I-L, Notkola V, Pitkänen K, Jalovaara M, Mäenpää E, Ruokolainen A, Ryynänen M, Söderling I, ed. Suomen väestö. ISBN 978-951-662-963-9. Gaudeamus, Helsinki 2007, 328 sivua.
 • Valkonen T, Koskinen S, Martelin T, ed. Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Gaudeamus, Helsinki 1998, 267 sivua.

Toimitetut teokset

38 toimitettua teosta, esimerkiksi

 • Nenonen T, Martelin T, Leemann L, Wessman J, Koskinen S, ed. Työtä Kaikille -työllistämiskokeilun pitkän aikavälin vaikutukset. Hankkeen loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Report 9/2019. Helsinki 2019,144 s.
 • Aromaa A, Heliövaara M, Knekt P, Koskinen. National Health Examination Surveys in Research: From the Mobile Clinic Health Examination Survey to the Health Studies of the 2000s. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 8/2019, Helsinki 2019.
 • Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 4/2018, Helsinki 2018.
 • Kokko R-L, Nenonen T, Martelin T, Koskinen S, toim. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi – Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus. Hankkeen loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 18/2013. Helsinki 2013, 345 s. 
 • Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N, ed. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 68/2012, Helsinki 2012, 290 s.
 • Castaneda AE, Rask S, Koponen P, Mölsä M, Koskinen S, ed. Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. National Institute for Health and Welfare (THL). Report 61/2012, Helsinki 2012, 397 s.
 • Palosuo H, Koskinen S, Lahelma E, Kostiainen E, Prättälä R, Martelin T, Ostamo A, Keskimäki I, Sihto M, Linnanmäki E, ed. Health inequalities in Finland. Time trends in socioeconomic health differences 1980–2005. ISBN 978-952-00-2804-6. ISSN 1236-2050. Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2009:9, Helsinki 2009, 240 s.
 • Gould R, Ilmarinen J, Järvisalo J, Koskinen S, ed. Työkyvyn ulottuvuudet. Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia. ETK, Kela, KTL and TTL 2006, 366 s.

Konferenssiesitelmät

Lukuisia konferenssiesitelmiä.

Huomionosoitukset

2015, Juho Vainion säätiön myöntämä Elämäntyön tunnustuspalkinto (20 000 euroa)

Kansainvälinen osallistuminen

Osallistunut lukuisiin kansainvälisiin tutkimus- ym. hankkeisiin.