Tiina Paunio

Tiina Paunio, tutkimusprofessori, THL

Virkanimike: Tutkimusprofessori
Puh:  029 524 8751
Sähköposti: [email protected]

Tutkin mielenterveyteen, psykologiseen stressiin, tunteiden säätelyyn ja uneen liittyviä ympäristön ja perimän tekijöitä.

Tutkimuksemme väkivaltarikollisuudesta osoitti, kuinka geneettiset tekijät voivat liittyä väkivaltaiseen käytökseen. Samat tekijät altistivat tavallisessa väestössä päihteiden haitalliselle käytölle tai antisosiaalisille persoonallisuuden piirteille erityisesti silloin, kun yksilöllä on ollut lapsuudessa traumaattisia kokemuksia.

Se, kuinka ihminen on monimutkainen, perimän ja ympäristön yhdessä muovaama psykobiologinen kokonaisuus, on minulle jatkuva inspiraation lähde. Tutkimuksessa voimme pyrkiä mallintamaan syy-seuraussuhteita mutta jokainen yksilö on kuitenkin ainutlaatuinen.

Haluaisin ymmärtää paremmin tekijöitä, jotka altistavat poikkeavan voimakkaalle stressille, pitkittyneelle unen häiriölle ja niistä kumpuaville pitkäaikaisille terveyshaitoille. Haluaisin myös ymmärtää paremmin yksilön mielenterveyttä suojaavia perimän ja ympäristön tekijöitä. Olisi hienoa, jos pystyisimme hyödyntämään tätä tietoa ennaltaehkäisyssä sekä potilaiden yksilöllisessä hoidossa.

Asiantuntemus

 • Psykiatria
 • Uni
 • Genetiikka

Päätehtävät

 • Sleep Mood Gene –tutkimusryhmän johtaja
 • Terveys2000 –tutkimuksen genetiikkaryhmän pj
 • Psykiatristen perhetutkimusten ohjausryhmän jäsen
 • Child Sleep -konsortion johtoryhmän puheenjohtaja

Koulutus

 • 2009, kliinisen psykiatrian dosentti
 • 2007, psykiatrian erikoislääkäri
 • 2006, johtamisen ammattitutkinto, Haaga instituutti
 • 2002, kokeellisen psykiatrian dosentti
 • 1995, lääketieteen tohtori
 • 1993, lääketieteen lisensiaatti
 • 1988, lääketieteen kandidaatti
 • 1986, ylioppilas

Työkokemus

 • 2014–, psykiatrian professori ja ylilääkäri, HY/HUS ja tutkimusprofessori, THL
 • 2010–2014, ma psykiatrian professori ja ylilääkäri, Helsingin yliopisto / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • 2004–2014, tutkimuspäällikkö, THL
 • 2007–2010, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto ja erikoislääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • 1999–2004, projektipäällikkö, THL
 • 1996–1998, postdoktoraalitutkija, CNRS-LGN, Pariisi, Ranska
 • 1990–1995, väitöskirjatutkija, THL

Käynnissä olevat projektit

 • Syntymäkohortit: Child-Sleep, FinnBrain
 • Mielenterveyden häiriöiden genetiikan tutkimus: THL:n perheaineistot, SUPER-tutkimushanke
 • Unen häiriöiden ja stressin tutkimus: Ammatilliset kohortit, väestöpohjaiset tutkimusaineistot, HUS-lähtöiset tutkimushankkeet

Sidonnaisuudet

 • Ei sidonnaisuuksia

Julkaisuja 

Väitöskirja/Lisensiaattityö

 • Molecular genetics of familial amyloidosis, Finnish type. 1995

Tieteelliset artikkelit

 • Paunio T, Korhonen T, Hublin C, Partinen M, Kivimäki M, Koskenvuo M, Kaprio J (2009) Longitudinal study on causality and genetic risk factors for the association between poor sleep and life dissatisfaction in a nationwide cohort of twins. Am J Epidemiol 169(2):206-13.
 • Bevilacqua L, Doly S, Kaprio J, Yuan Q, Tikkanen R, Paunio T, Zhou Z, Wedenoja J, Maroteaux L, Diaz S, Belmer A, Hodgkinson CA, Dell'osso L, Suvisaari J, Coccaro E, Rose RJ, Peltonen L, Virkkunen M, Goldman D. (2010) A population-specific HTR2B stop codon predisposes to severe impulsivity. Nature 468(7327):1061-6.
 • Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. (2014) Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature 511(7510):421-7
 • Sandman N, Valli K, Kronholm E, Ollila HM, Revonsuo A, Laatikainen T, Paunio T. (2015) Nightmares: Risk Factors among the Finnish General Adult Population. Sleep 38:507-14
 • Tiihonen J, Rautiainen MR, Ollila HM, Repo-Tiihonen E, Virkkunen M, Palotie A, Pietiläinen O, Kristiansson K, Joukamaa M, Lauerma H, Saarela J, Tyni S, Vartiainen H, Paananen J, Goldman D, Paunio T. (2015) Genetic background of extreme violent behavior. Mol Psychiatry 2015 Jun;20(6):786-92
 • Sulkava S, Ollila HM, Alasaari J, Puttonen S, Härmä M, Viitasalo K, Lahtinen A, Lindström J, Toivola A, Sulkava R, Kivimäki M, Vahtera J, Partonen T, Silander K, Porkka-Heiskanen T, Paunio T. (2017)  Common Genetic Variation Near Melatonin Receptor 1A Gene Linked to Job-Related Exhaustion in Shift Workers. Sleep Jan 1;40(1)
 • Steinberg S, Gudmundsdottir S, Suvisaari J, Paunio T, Torniainen-Holm M, Sveinbjornsson G, Frigge MLÖ, Jonsdottir GA, Huttenlocher J, Arnardottir S, Ingimarsson O, Haraldsson M, Kong A, Norddahl GL, Gudbjartsson DF, Sigurdsson E, Stefansson H, Stefansson K. (2017) Truncating mutations in RBM12 cause psychosis.Nature Genetics, Nat Genet. Aug;49(8):1251-1254

Kirja-artikkelit

 • Paunio T. (2015) Mielialahäiriöt. Kirjassa Käyttäytymisgenetiikka (eds. A. Latvala ja K. Silvennoinen). Gaudeamus,. Finnish [Mood disorders. In: Behavioral Genetics]
 • Paavonen J, Pölkki P, Vierikko E, Häkälä N, Saarenpää-Heikkilä O, Stenberg T, Paunio T. Uni perhesuhteiden haasteena, s. 139-152 Gaudeamus 2013, Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen; toim. Reivinen J ja Vähäkylä L. Finnish [Sleep as challenge to families]
 • Härmä M, Hublin C, Kukkonen-Harjula K, Kronholm E, Paunio T, Puttonen S, Stenberg T. (2011). Nukuitko hyvin? Työperäiset unihäiriöt ovat yksilöllisiä. Teoksessa Pietikäinen Petteri (toim.) Työstä, jousta ja jaksa: työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 79-91. Finnish [Occupational sleep problems are individual]

Oppikirjat

 • Peltomäki P and Paunio T. (2016) Epigenetiikka. Kirjassa Lääketieteellinen genetiikka, (eds. M. Perola, J. Ignatius, J. Moilanen, K. Aittomäki) Duodecim. Finnish [Epigenetics. In: Medical genetics]
 • Paunio T and Lehtonen J. (2016) Aivojen kypsymisen merkitys nuoruudessa. Kirjassa Lasten- ja nuorten psykiatrian oppikirja (toim. E. Aronen, HE Ebling, E Laukkanen, K Puura, A. Sourander, M. Marttunen) Duodecim. Finnish [Maturation of brain during adolescence. In: Child and adolescence psychiatry] 
 • Heinonen E, Melartin T, Paunio T. (2017) Psykoterapiat. Kirjassa Kuntoutuminen, Duodecim. Finnish [Psychotherapies. In: Rehabilitation]

Huomionosoitukset

 • Paras psykiatrian alan julkaisu, 2004, Suomen psykiatriayhdistys
 • Psykoositutkimuspalkinto, HY, 2008
 • Promoting excellence in research, Melahti medical campus, Uh 2008
 • Vuoden innovatiivinen julkaisu, Suomen lääkärilehti, 2010

Kansainvälinen osallistuminen

 • European Sleep Research Society / varapresidentti
 • Journal of Sleep Research / Deputy Editor
 • Global Council on Brain Health (Recommendations on sleep an brain health), 2016
 • European recommendations for insomnia, 2017
 • European Somnologist –tutkintotyöryhmän pj, 2014–
 • Vetenskapsrådet, asiantuntijajäsen,  2010–2015

Lisätietoa verkossa

LinkedIn, Sleep and Health: People