Suvi Virtanen

Suvi Virtanen, tutkimusprofessori, THL

Syntymävuosi: 1957
Virkanimike: Tutkimusprofessori
Puh: 029 524 8729
Sähköposti: [email protected] 

Tutkin lasten sekä odottavien ja imettävien äitien ravitsemusta. Keskityn selvittämään varhaisen ravitsemuksen merkitystä lasten tärkeimpien kroonisten sairauksien tyypin 1 diabeteksen, allergioiden ja astman synnyssä sekä lihavuuden kehittymisessä. Työskentelen useissa tutkimusalueeni suurimmissa kansallisissa ja kansainvälisissä monitieteisissä tutkimusverkostoissa. Näiden tautien ehkäisykeinojen löytämisestä saataisiin isot inhimilliset ja taloudelliset säästöt. Tieto äitien ja lasten ravitsemuksesta on tarpeen myös mm. ravitsemussuositusten tekemisessä. 

Merkittävimpiä saavutuksiani työssäni ovat tulokset siitä, että varhainen allergisoivien ruokien aloittaminen imeväisiässä on yhteydessä pienempään allergioiden ja astman riskiin. Tuloksemme yhdessä muun tutkimusnäytön kanssa ovat johtaneet suositukseen lisäruokinnan aloittamisesta 4–6 kuukauden iässä. Tärkeimpiä havaintojamme tyypin 1 diabeteksen alueella on kahdessa eri aineistossa havaitsemamme imeväisiän kalanrasvan mahdollinen suojavaikutus. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsenenä olen osallistunut ravitsemussuositusten työstämisen lisäksi suomalaisten D-vitamiini- ja joditilanteen korjaamiseen.

Asiantuntemus

 • Lasten, nuorten ja äitien ravitsemus
 • Ravitsemuksen merkitys lasten diabeteksen, allergioiden, astman ja lihavuuden synnyssä
 • Ravitsemuspolitiikka

Päätehtävät

 • Ravitsemus- ja terveyspolitiikkatiimin vetäjä Kansanterveyden edistämisen yksikössä
 • Ravitsemuspolitiikan edistäminen mm. osallistuminen kansallisten ja pohjoismaisten ravitsemussuositusten tekemiseen sekä kansallisen D-vitamiini- ja jodipolitiikan tekemiseen.
 • Varhaisen ravitsemuksen ja sen merkitystä lasten terveydessä selvittävän tutkimuksen johtaminen

Koulutus

 • 1992 Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto (HY)
 • 1988 Elintarviketieteiden maisteri, HY
 • 1983 Lääketieteen lisensiaatti, HY
 • 1983 Laillistettu lääkäri, Lääkintöhallitus

Työkokemus

 • 2005- (30 %, 2009 lähtien 100 %) Tutkimusprofessori, THL
 • 2009-2017 Ravitsemusyksikön päällikkö, THL
 • 2005-2009 (70 %), 2009-2020 (5-10 %) Epidemiologian professori, TaY 
 • 2000-2005 Vanhempi tutkija, Suomen Akatemian (SA) terveyden tutkimuksen toimikunta  
 • 1997-1999 Professori (ma, epidemiologia), TaY
 • 1996-2006 (virkavapaus 1997-99 professuurin viranhoidon vuoksi ja 2000-2005 vanhemman tutkijan viran vuoksi) Yliassistentti (epidemiologia), TaY 
 • 1991-1995 (äitiys- ja vanhempainloma 1992-93 ja 1995-96) Nuorempi tutkija, SA, maatalous-metsätieteellinen/terveyden tutkimuksen toimikunta
 • 1986-1991 Tutkimusassistentti, SA, maatalous-metsätieteellinen toimikunta

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (valtion virkamieheltä vaadittava taso)
 • espanja (magna cum laude ylioppilaskokeessa)

Käynnissä olevat projektit

 • Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy -tutkimus (DIPP), päätutkija ravitsemuksen ja allergian osa-alueilla, 1994-
 • The Environmental Determinants of Diabetes in Young-tutkimus (TEDDY), ravintokomitean puheenjohtaja yhdessä professori Jill Norrisin kanssa, 2004-
 • "Astma, allergiset sairaudet ja tyypin 1 diabetes - sairauksien yhteisesiintyvyys ja varhaiset ympäristöaltisteet". Rekisteritutkimuksia vuodesta 2002 lähtien yhdessä Johanna Metsälän ja Annamari Lundqvistin kanssa.
 • EDCaR consortium: Early determinants of cardiovascular, metabolic and reproductive health 2017-2020. 
 • Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk -tutkimus (TRIGR): kansainvälisen johtoryhmän jäsen, 1999-, ravintointerventiokomitean puheenjohtaja 2002-
 • DIABIMMUNE-tutkimus (eurooppalainen kohorttitutkimus, joka selvittää ns. hygieniahypoteesin merkitystä tyypin 1 diabeteksen, astman, allergisten sairauksien ja keliakian kehittymisessä), ravinto-osuuden vastuututkija, johtoryhmän jäsen, 2008-
 • EDIA-tutkimus (kaksoissokkotutkimus, jossa selvitetään millä mekanismeilla kaseiinikorvikkeen beetasoluautoimmuniteetista saatu tyypin 1 diabetekselta suojaava vaikutus välittyy), ravinto-osuuden vastuututkija, 2012-
 • SalweSHOKin Mielen ja kehon eliksiirit-ohjelma, Hyvinvointia perheille-projektin johtaja, 2012-
 • Perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutukset allergian synnyssä – monialainen tutkimus (PrevAller, Suomen Akatemian Salve-ohjelma), vastuualueena ravitsemustutkimus, 2009-2012

Edustukset

 • Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen 2008-2020, varapuheenjohtaja 2017-2020
 • Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen ”Elintarvikkeet, ravitsemus ja toksikologia” –työryhmän Suomen toinen edustaja 2009-
 • Kansallisen varhaisravitsemuksen seurantaryhmän jäsen ja puheenjohtaja 2017-2019
 • Kansallisen lasten ja odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositusten asiantuntijaryhmän jäsen ja  puheenjohtaja 2012-2016
 • Diabetestutkimussäätiön tieteellisen valiokunnan jäsen 2011-14, puheenjohtaja 2012-13
 • Joukkoruokailun seurannan ja kehittämisen työryhmän jäsen 2012-14, 2015-18
 • Norwegian Action Plan for Nutrition –hankkeen arviointi 2012, WHO:n asiantuntijaryhmän jäsen  
 • Suomen Akatemian Suomen tieteen tila ja taso / Elintarvike- ja ravitsemustieteiden työpajan arvioijajäsen 2012
 • Eviran tieteellisen neuvottelukunnan jäsen 2011-
 • CIMO:n Venäjä-Ukraina talvikouluohjelman suunnitteluryhmän jäsen 2007-11
 • Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen kansainvälisen epidemiologian tohtorikoulutusohjelman vetäjä 1997-99 ja 2005-09
 • KTL/THL:n asettaman imetyksen edistämistoimikunnan jäsen 2007-08 ja 2009-10
 • Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen arviointi yhdessä Veijo Notkolan kanssa v. 2005
 • Kansanterveyden tutkijakoulun johtokunnan ja työvaliokunnan jäsen 1998-2001 ja 2005-2009
 • Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden toimituskunnan jäsen 1998-2012, erikoistoimittaja 
 • teemanumerossa Ravitsemusepidemiologia (1999) ja Väestöryhmittäiset erot ravitsemuksessa ja ruokakäyttäytymisessä (2012).
 • TaY:n terveystieteen laitoksen varajohtaja 1998-2001
 • TaY:n lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutustoimikunnan varajäsen, 1997-98 ja 2005-07 ja varsinainen jäsen 2007-10

Julkaisuja

Väitöskirja/Lisensiaattityö

 • Virtanen SM. Diet and metabolic control in Finnish diabetic adolescents and young adults [doctoral dissertation]. Helsinki: University of Helsinki 1992.

Tieteelliset artikkelit

 • Hakola L, Takkinen HM, Niinistö S, Ahonen S, Nevalainen J, Veijola R, Ilonen J, Toppari J, Knip M, Virtanen SM. Infant feeding in relation to the risk of advanced islet autoimmunity and type 1 diabetes in children with increased genetic susceptibility: a cohort study. American Journal of Epidemiology 2018;187:34-44.
 • Norris JM, Lee HS, Frederiksen B, Erlund I, Uusitalo U, Yang J, Lernmark Å, Simell O, Toppari J, Rewers M, Ziegler AG, She JX, Onengut-Gumuscu S, Chen WM, Rich SS, Sundvall J, Akolkar B, Krischer J, Virtanen SM, Hagopian W, TEDDY Study Group (S.M.V. and W.H. are co-senior authors). Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and risk of islet autoimmunity. Diabetes 2018;67:146-154.
 • Metsälä J, Lundqvist A, Virta LJ, Kaila M, Gissler M, Virtanen SM, Nevalainen J. The association between asthma and type 1 diabetes: a paediatric case-cohort study in Finland, years 1981-2009. International Journal of Epidemiology 2018. (in press)
 • Writing Group for the TRIGR Study Group. Effect of hydrolyzed infant formula vs conventional formula on risk of type 1 diabetes: the TRIGR randomized clinical trial. JAMA 2018;319:38-48.
 • Uusitalo U, Lee HS, Aronsson CA, Vehik K, Yang J, Hummel S, Silvis K, Lernmark Å, Rewers M, Hagopian W, She JX, Simell O, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer J, Virtanen SM, Norris JM, and the TEDDY Study Group (S.M.V. and J.M.N. are co-senior authors). Early infant diet and islet autoimmunity in the TEDDY Study. Diabetes Care 2018. (in press)
 • Niinistö S, Takkinen H-M, Erlund I, Ahonen S, Toppari J, Ilonen J, Veijola R, Knip M, Vaarala O, Virtanen SM. Fatty acid status in infancy is associated with the risk of type 1 diabetes-associated autoimmunity. Diabetologia 2017;60:1223-1233.
 • Virtanen SM, Takkinen HM, Nwaru BI, Kaila M, Ahonen S, Nevalainen J, Niinistö S, Siljander H, Simell O, Ilonen J, Hyöty H, Veijola R, Knip M. Microbial exposure in infancy and subsequent appearance of type 1 diabetes mellitus-associated autoantibodies: a cohort study. JAMA Pediatrics 2014;168:755-63.
 • Virtanen SM, Nevalainen J, Kronberg-Kippilä C, Ahonen S, Tapanainen H, Uusitalo L, Takkinen HM, Niinistö S, Ovaskainen ML, Kenward MG, Veijola R, Ilonen J, Simell O, Knip M. Food consumption and advanced β-cell autoimmunity in young children with HLA-conferred susceptibility to type 1 diabetes: a nested case-control design. American Journal of Clinical Nutrition 2012;95:471-8.
 • Knip M, Virtanen SM, Seppä K, Ilonen J, Savilahti E, Vaarala O, Reunanen A, Teramo K, Hämäläinen AM, Paronen J, Dosch HM, Hakulinen T, Åkerblom HK. Dietary intervention in infancy and later signs of beta-cell autoimmunity. New England Journal of Medicine 2010;363;1900-8. 
 • Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500-3.

Työraportit   

 • Uusitalo L, Nyberg H, Pelkonen M, Sarlio-Lähteenkorva S, Hakulinen-Viitanen T, Virtanen S. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2010. (Infant feeding in Finland 2010). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, raportti (National Institute for Health and Welfare THL, report) 8/2012. Juvenes Print, Helsinki 2012. (in Finnish)
 • Kaikkonen R, Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Markkula J, Wikström K, Ovaskainen M-L, Virtanen S, Laatikainen T (editors). Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. (Health and well-being inequalities among children and their families). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, raportti (National Institute for Health and Welfare THL, report) 16/2012. Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere 2012. (in Finnish)
 • Helldán A, Raulio S, Kosola M, Tapanainen H, Ovaskainen M-L, Virtanen S. Finravinto 2012 –tutkimus. (The National FINDIET 2012 Survey). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, raportti (National Institute for Health and Welfare THL, report) 16/2013. Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere 2013. (in Finnish)