Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturva

Aikuinen ja lapsi lääkärin vastaanotolla

Suomi tarvitsee vaikuttavat, oikeudenmukaiset ja tehokkaasti tuotetut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sosiaaliturvan tulee olla kannustava, oikeudenmukainen ja riittävä. Palvelu- ja etuusjärjestelmien pitää tukea väestön terveyttä ja hyvinvointia alueellisesti ja väestöryhmittäin kattavasti. Rahallisten etuuksien ja palveluiden tulee tukea toisiaan.  

TKI-ohjelman hankkeissa tutkitaan

 • vaihtoehtoisia malleja
 • palvelujen tuottamista
 • laatua
 • kustannusvaikuttavuutta.

Huomiota kiinnitetään muun muassa erityisryhmien palveluihin, palvelujen integraatioon sekä palvelujen, etuuksien ja tulojen yhteensovittamiseen. Lisäksi tunnistetaan järjestelmän nykyisiä ja tulevia haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja myös kansainväliseen tutkimukseen ja kokemuksiin perustuen. Myös laajat ennaltaehkäisevät interventiot kuuluvat tähän TKI-ohjelmaan.

Hyvinvointitalouden näkökulmaa kehitetään osana myös tätä TKI-ohjelmaa, ensi vaiheessa erityisesti osana sosiaaliturvan tutkimusta ja sen indikaattoreiden kehittelyä. Kattava sosiaaliturva ja toimivat turvaverkot auttavat ihmisiä suhtautumaan luottavaisesti tulevaisuuteen, ne ovat yhteiskuntaa koossa pitävä voima ja samalla tukevat talouskasvua. 

Ohjelman monitieteinen tutkimus tukeutuu laajoihin ja monipuolisiin tietoaineistoihin. 

Pääasialliset teema-alueet: 

 • sote-palvelujen vaihtoehtoiset tuottamis- ja järjestämistavat sekä laatu ja kustannusvaikuttavuus   
 • sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat  
 • palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen   
 • järjestelmätason, työkäytäntöjen muutokset sekä lainsäädäntö ja politiikkaohjelmat   
 • palvelujen digitalisaatio ja integraatio
 • erityisryhmien palvelut  
 • kansanterveydellisesti merkittävät ennaltaehkäisevät interventiot (esim. rokotusohjelmat, diabeteksen ja dementian ehkäisy)
 • hyvinvointitalous. 

Esimerkkejä TKI-ohjelman hankkeista

Muutosjoustavuus, kriisivalmius ja huoltovarmuus suomalaisessa terveydenhuolto­järjestelmässä (RECPHEALS)

RECPHEALS-hanke kehittää keinoja, joilla suomalaisen terveydenhuollon muutosjoustavuutta, kriisivalmiutta ja huoltovarmuutta voi parantaa.

Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN)

Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa ennen näkemättömällä vauhdilla. Uusien palveluiden tavoitteena on mm. parantaa terveys- ja sosiaalipalveluita ja ratkaista väestön ikääntymiseen ja kustannusten nousuun liittyviä haasteita. Nopea muutos edellyttää sopeutumista myös organisaatioilta, ammattilaisilta ja asiakkailta.

Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sote-uudistuksen tueksi (IMPRO)

Hankkeessa tuotetaan tietoa sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi. Tavoitteena on 1) tutkia eri potilasryhmien palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja kustannuksia hyödyntäen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoja ja paikkatietoja sekä 2) kehittää menettelytapoja ja työvälineitä hoidon laadun arviointiin ja terveyspalvelujen suunnitteluun käytettäväksi sote-alueilla ja valtakunnallisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulonjakovaikutukset Suomessa (SOTE-SISU)

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen ja niiden muutosten vaikutuksia kotitalouksien toimeentuloon eri väestöryhmissä.

FinIP-pneumokokkirokotetutkimus

Hankkeessa tutkitaan lasten korvatulehduksen, aivokalvotulehduksen ja keuhkokuumeen ehkäisyä rokotteella

THL:n tutkimukset ja hankkeet aiheittain

Yhteystiedot

Tuukka Tammi.

Tuukka Tammi | Asiantuntemus (englanniksi)
Tutkimusohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 8717
[email protected]