Opiskelun aikainen huumetestaus

Opiskelun aikana tehtävästä huumetestauksesta säädetään niin sanotussa SORA-lainsäädännössä (opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja) ja annetaan sovellusohjeita vuoden 2015 aikana ilmestyneessä sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa.

SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa (pdf 1,27 Mt)

Kaavio 2. Valvonnallinen huumetestaus oppilaitoksissa: prosessi.Klikkaa kuva suuremmaksi (PNG 64 kt)

Kaavio 2. Valvonnallinen huumetestaus oppilaitoksissa: prosessi

Koulutuksen järjestäjä voi edellyttää opiskelijaa esittämään huumetestiä koskevan todistuksen, mikäli käytännön tehtävässä, työssäoppimisessa tai työharjoittelussa syntyy epäily siitä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai riippuvainen huumeista ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt. 

Testaukseen osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöitä edellytetään perehtyneisyyttä huumetestaukseen. Todistuksen saa antaa ainoastaan lääkäri, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n  koulutuksen "Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa"  tai muun vastaavan koulutuksen.

Näytteet voidaan analysoida ainoastaan akkreditoidussa laboratoriossa, jonka pätevyysalueeseen käytetyt menetelmät kuuluvat.

Opiskelijalle annetaan todistus, jonka hän toimittaa oppilaitokseen. Todistuksessa otetaan kantaa siihen, onko opiskelija käyttänyt huumetta muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Opiskelijalle on annettava mahdollisuus antaa selitys positiiviselle testitulokselle.

Päihdetestausta säätelevät lait
Päihdetestauksen tekeminen

Päihdemääritykset

THL:n tarjoamat päihdetestauspalvelut

Finas logo.

THL tekee alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainemäärityksiä päihde- ja terveydenhuoltosektorille, työterveyshuollolle sekä poliisi- ja oikeusviranomaisille.