Opiskele itsenäisesti verkossa

Itseopiskelumateriaalin avulla voit opiskella verkossa silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii.

Rahapelaaminen puheeksi -verkkokoulu

Verkkokoulu koostuu kolmesta osasta:

1) Miksi rahapelaamisen puheeksiotto on tärkeää?
2) Puheeksiotto, riskitason rahapelaamisen ja rahapeliongelman tunnistaminen
3) Lyhytneuvonnan jatkaminen

Verkkokoulun tavoitteena on, että sen osiot suoritettuasi ymmärrät rahapelaamisen puheeksioton merkityksen varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Opit tunnistamaan riskitason rahapelaamisen ja antamaan riskitasolla pelaavalle palautetta hänen pelitavoistaan. Opit tunnistamaan rahapeliongelman ja opit lyhytneuvonnan toimintamallin, jonka avulla voit auttaa ja tukea ongelmallisesti rahapelaavaa henkilöä. 

Verkkokoulu on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys-, opetus- ja ohjausalan opiskelijoille sekä näiden alojen henkilöstölle. Verkkokoulussa on mukana harjoituksia, joita oppilaitosten opettajat voivat hyödyntää opetuksessa. Verkkokoulun perusteelliseen opiskeluun on hyvä varata noin 2 tuntia (+ harjoituksiin käytetty aika).

Verkkokouluun pääset rekisteröitymällä ja kirjautumalla THL:n Moodle-alustalle

Tutustu myös muihin THL:n oppimisympäristössä oleviin verkkokouluihin. Varsinaiset sisällöt näkyvät, kun kirjaudut sisään oppimisympäristöön. THL:n verkkokoulusisällöt ovat maksuttomia. 

Muut THL:n verkkokoulut

Rahapelaaminen ilmiönä ja rahapeliongelma -verkkokoulu

Verkkokoulu koostuu neljästä osakurssista:

1) Rahapelaaminen Suomessa
2) Rahapelihaittojen ehkäisy
3) Rahapeliongelma ja
4) Rahapelaajan läheiset 

Verkkokoulun tavoitteena on, että sen osakurssit suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot rahapeli-ilmiöstä ja rahapeliongelmasta Suomessa. Verkkokoulussa opiskelija saa tietoa esimerkiksi suomalaisten rahapelaamisesta, tavoista ehkäistä rahapelihaittoja, rahapeliongelman synnystä ja riskiryhmistä, rahapeliongelman hoito- ja tukipalveluista sekä rahapelaavan henkilön läheisistä.

Verkkokoulu on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille sekä näiden alojen henkilöstölle kunnissa, järjestöissä, yrityksissä, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä. Sen suorittaminen kestää n. 2-3 tuntia.

Verkkokouluun pääset rekisteröitymällä ja kirjautumalla THL:n Moodle-alustalle

Rahapeliongelma ja talous -verkkokurssi

Verkkokurssilla opiskelija saa

  • ymmärrystä talousasioiden roolista osana rahapeliongelmaa
  • tietoa rahapeliongelmasta sekä siihen liittyvästä taloudellisesta toipumisesta
  • välineitä raha-asioiden puheeksiottoon ja käsittelyyn
  • keinoja vahvistaa asiakkaan toimijuutta suhteessa raha-asioihinsa.

Verkkokurssi on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään rahapeliongelman vuoksi talous- ja velkavaikeuksissa olevia tai heidän läheisiään. Verkkokurssi sopii myös alan opiskelijoille. 
Oppilaitosten opettajat voivat käyttää kurssia osana opetustaan. Verkkokurssin käymiseen on hyvä varata aikaa noin 3–4 tuntia.

Verkkokurssi on tuotettu Takuusäätiön, THL:n ja Peliklinikan yhteistyönä.

Verkkokouluun pääset rekisteröitymällä ja kirjautumalla Takuusäätiön sivulla