Täydennyskoulutusta ammattilaisille

THL on kehittänyt seuraavat opintokokonaisuudet jo työssä oleville sosiaali-, terveys- ja koulutusalan työtehtävissä toimiville ammattilaisille.

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus 

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus lisää osallistujien valmiuksia ottaa rahapelaaminen puheeksi, tunnistaa rahapeliongelma ja tukea pelaajia lyhytneuvonnan avulla. Koulutus pohjautuu Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon ja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä kaikille rahapelaamisen puheeksiotosta kiinnostuneille. Vuonna 2024 koulutusta on tarjolla itseopiskeltavalla verkkokurssilla. 
Rahapelaaminen puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta
Opiskele itsenäisesti verkossa: Rahapelaaminen puheeksi -verkkokoulu

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1,5 pv)

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksessa osallistuja saa teoriaan ja käytäntöön perustuvan kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. Hän kykenee tunnistamaan myös rahapelaajan läheisen mahdollisen tuen tarpeen. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, joka työssään kohtaa asiakkaita ja potilaita, joilla on rahapeliongelma.

Koulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan - Terapeutin käsikirjaan ja Rahapeliriippuvuus hallintaan - Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur & Lachance 2007; suom. Castrén & Kuronen 2020). Kirjat sisältyvät koulutukseen. Kurssi on osallistujalle maksuton. Osallistujan tulee kyetä osallistumaan molempiin koulutuspäiviin. 

Koulutusten vetäjänä toimii kouluttaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, päihdetyöntekijä Leena Taavila. 

Vuoden 2024 Teams-koulutukset

Koulutuksellinen konsultaatio Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen käyneille

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen käyneillä on mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen koulutukselliseen konsultaatioon, joka vahvistaa työntekijöiden asiantuntijuutta sekä valmiuksia arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma.

Teamsissa järjestettävissä tapaamisissa keskustellaan rahapeliriippuvuuden hoitoon liittyvistä teemoista sekä asiakastyön onnistumisista ja haasteista. Tapaamisissa on mahdollisuus verkostoitua muiden rahapeliongelman parissa työskentelevien kanssa. Tarvittaessa tapaamissa kerrataan myös Rahapeliriippuvuus hallintaan -hoito-ohjelman eri vaiheita.

Tapaamisten vetäjänä toimii kouluttaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, päihdetyöntekijä Leena Taavila. 

Vuoden 2024 tapaamiset

•    Ilmoittaudu tapaamiseen: torstai 23.5.2024 klo 14-15:30. Ilmoittautuminen 17.5. klo 16 mennessä.
•    Ilmoittaudu tapaamiseen: torstai 21.11.2024 klo 14-15:30. Ilmoittautuminen 15.11. klo 16 mennessä.

Lisätietoja

Heidi Ruohio
Erikoissuunnittelija
[email protected]
p. 029 524 7647