Opintokokonaisuus oppilaitoksille

Kurssin kohderyhmä

Rahapeliongelman kohtaaminen -verkkokurssi on tarkoitettu erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan oppilaitoksille. 

Kurssin sisältö

Rahapeliongelman kohtaaminen -opintokokonaisuus (5 op) koostuu viidestä temaattisesta kokonaisuudesta:

  • Johdanto rahapelaamiseen ja rahapeliongelmaan (1 op)
  • Rahapelihaittojen ehkäisy (1 op)
  • Rahapeliongelman hoito- ja tukipalvelut (1 op)
  • Rahapelaamisen puheeksiotto, ongelman tunnistaminen ja lyhytneuvonta (1 op)
  • Vaikuttavat hoitomenetelmät (1 op)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot rahapelaamisesta, rahapeliongelmasta ja sen merkityksistä yksilölle, hänen läheisilleen, lähiyhteisölle ja yhteiskunnalle. Opiskelija ymmärtää, että rahapeliongelmaa voidaan sekä ehkäistä että hoitaa. Opiskelija saa tietoa rahapeliongelmiin liittyvistä palveluista ja tukimuodoista. Hän saa välineitä ottaa rahapelaamisen puheeksi, tunnistaa rahapeliongelma ja antaa lyhytneuvontaa. Hän tietää vaikuttavia hoitomenetelmiä ja osaa tarvittaessa ohjata asiakasta palveluissa eteenpäin.

Kurssin käyttö oppilaitoksissa

Verkkokurssi on rakennettu Moodle-alustalle, josta se voidaan kopioida oppilaitoksen omaan Moodleen. Ennen kurssin tilaamista voit halutessasi tutustua kurssiin sisältöihin pyytämällä pääsyä tutustumiskurssille.

Oppilaitokset voivat hyödyntää kurssia 5 op opintokokonaisuutena tai kurssista voi sisällyttää esimerkiksi 2 op kokonaisuuden osaksi omaa kurssia. Jälkimmäisessä tapauksessa suosittelemme erityisesti Johdantoa ja Puheeksioton kokonaisuuksia. Kurssista on mahdollista sisällyttää omalle kurssilleen myös vain yksittäisiä videoita. Kurssi sisältää valmiit tehtävänannot opiskelijoille, mutta niitäkin oppilaitokset voivat halutessaan muokata omiin tarpeisiinsa. Tehtävien vastaanottamisesta ja arvioinnista vastaa kurssin käyttöön ottava opettaja. 

Kurssi on maksuton eikä kurssiaineistosta voi periä maksua opiskelijoilta. Mahdollisen kurssimaksun on perustuttava koulutuksen järjestäjän määrittämiin muihin kuluihin. Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. 

Kysymykset ja kurssitilaukset

Heidi Ruohio
Erikoissuunnittelija
[email protected]
p. 029 524 7647