Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön yleisyys

Seuraavassa tiivistetään keskeisiä seurantatietoja tupakoinnista, nuuskaamisesta, nikotiinipussien käytöstä sekä sähkösavukkeiden käytöstä aikuisväestössä, korkeakouluopiskelijoilla ja nuorilla.

Lue lisää Tupakkatilastosta

Tutustu kunta- tai hyvinvointialuekohtaisiin tuloksiin Sotkanet.fi-palvelussa

Tutustu Kouluterveyskyselyn tuloskoosteeseen ”Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023” 

Tutustu vankien tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön

Tutustu tupakointiin sosiaali- ja terveyspalveluissa päihteiden käytön takia asioineilla

Tupakointi

Suomessa valtaosa kulutetusta tupakasta poltetaan savukkeina. Vuonna 2022 savukkeita kulutettiin 705 kappaletta 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohden.

Tupakointi on vähentynyt miehillä 1960-luvulta alkaen ja naisilla eritoten 2000-luvulla. Suomalaisista 20–64-vuotiaista tupakoi päivittäin 11 % vuonna 2022. Miehistä päivittäin tupakoi 12 % ja naisista 11 %. Väestöryhmittäiset erot tupakoinnissa ovat edelleen suuret. Esimerkiksi matalammin koulutetut tupakoivat selvästi korkeasti koulutettuja yleisemmin, vaikka tupakointi on vähentynyt viime vuosina myös matalasti koulutetuilla.

Korkeakouluopiskelijoista 5 prosenttia tupakoi päivittäin (naisista 6 % ja miehistä 5 %) vuonna 2021. Yliopisto-opiskelijoilla tupakointi on selvästi vähäisempää (naiset 2 %, miehet 3 %) kuin ammattikorkeakoulussa opiskelevilla (naiset 10 %, miehet 7 %). Päivittäinen tupakointi on vähentynyt molemmissa ryhmissä.

Nuorten tupakointi on vähentynyt selvästi vuosituhannen vaihteesta. Vuonna 2023 päivittäin tupakoivia poikia oli yläkouluissa 6 %, lukioissa 2 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa 13 %. Pojilla osuudet pysyivät samoina vuoteen 2021 verrattuna peruskouluissa ja lukioissa, mutta ammattiin opiskelevilla tupakointi väheni neljä prosenttiyksikköä. Tytöistä päivittäin tupakoi 4 % (peruskoulu), 3 % (lukio) ja 14 % (ammatillinen oppilaitos). Vastaavat osuudet tytöillä vuonna 2021 olivat 4 %, 2 % ja 18 %.

Raskauden aikana tupakoivien osuus on pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2022 raskauden aikana tupakoi 7,5 % synnyttäjistä.

Nuuskaaminen ja nikotiinipussit 

Nuuskan päivittäinen käyttö miehillä on 2000-luvulta alkaen ollut 1–3 %, mutta on hieman yleistynyt tästä viime vuosina. Vuonna 2022 nuuskaa käytti päivittäin 20–64-vuotiaista miehistä 6 %, kun se vuonna 2018 oli 5 %. Naisista prosentti käytti nuuskaa päivittäin vuonna 2022.

Korkeakouluopiskelijoista päivittäin nuuskaavia oli vuonna 2021 yhteensä 6 prosenttia (naisista 2 %, miehistä 11 %). Miehillä nuuskaaminen oli yleisempää kuin naisilla sekä yliopistossa (naiset 1 %, miehet 8 %) että ammattikorkeakoulussa (naiset 2 %, miehet 15 %). Nuuskaaminen on yleistynyt miehillä.

Päivittäinen nuuskaaminen yleistyi pojilla erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 2010–2019. Yläkouluissa ja lukioissa käytön kasvu tasaantui vuoden 2015 jälkeen. Vuosina 2019–2021 päivittäinen nuuskaaminen väheni kaikilla pojilla, mutta kääntyi uudestaan nousuun vuonna 2023 ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuonna 2023 pojista päivittäin nuuskasi 6 % (peruskoulu), 4 % (lukio) ja 17 % (ammatillinen oppilaitos). Tytöillä päivittäinen nuuskaaminen oli harvinaista peruskoulussa (2 %) ja lukiossa (1 %), mutta ammattiin opiskelevista päivittäin nuuskasi 7 %.

Vuonna 2022 nikotiinipusseja käytti päivittäin 20–64-vuotiaista miehistä 3 % ja naisista 1 %. Päivittäin ja satunnaisesti nikotiinipusseja käyttävien osuudet olivat miehillä 8 % ja naisilla 2 %. 

Nuorilla nikotiinipussien päivittäistä käyttöä esiintyi vuonna 2023 perusopetuksen pojilla (4 %) ja ammattiin opiskelevilla pojilla (5 %), mutta muissa ryhmissä käyttö oli satunnaisempaa. Nykyisin (päivittäin tai satunnaisesti) nikotiinipusseja ilmoitti käyttäneensä perusopetuksen pojista 11 % ja tytöistä 3 %, lukion pojista 7 % ja tytöistä 2 % sekä ammatillisten oppilaitosten pojista 21 % ja tytöistä 8 %.

Sähkötupakka (sähkösavuke) 

Sähkötupakan eli sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö on pysynyt Suomessa vähäisenä. Vuonna 2022 prosentti 20–64-vuotiaista miehistä ja naisista käytti nikotiinipitoisia sähkösavukkeita päivittäin. Sähkösavukkeiden käyttö on yleisempää nuorilla aikuisilla, miehillä ja tupakoijilla.

Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden käyttö oli vuonna 2021 korkeakouluopiskelijoilla harvinaista. Niitä raportoi käyttävänsä päivittäin enintään 1 % sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoista.

Nuorilla sähkösavukkeen käyttö pääsääntöisesti väheni vuosina 2015–2021, mutta yleistyi vuosina 2021–2023. Vuonna 2023 päivittäin sähkösavuketta käyttäviä poikia oli yläkouluissa 7 %, lukioissa 2 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa 6 %. Tytöillä vastaavat osuudet olivat 6 %, 3 % ja 7 %.

Muut tupakka- tai nikotiinituotteet

Kuumennettavaa tupakkatuotetta käytti vuonna 2022 päivittäin 20–64-vuotiaista miehistä 2 % ja naisista 1 %. Päivittäin tai satunnaisesti kuumennettavaa tupakkatuotetta käyttävien osuudet olivat miehillä 4 % ja naisilla 3 %. Käyttöä ei ole selvitetty korkeakouluopiskelijoilla eikä nuorilla.

Vesipiipun säännöllinen käyttö on Suomessa harvinaista sekä aikuisilla että nuorilla.