Tupakkapolitiikka

Suomen tupakkapolitiikan keskeisimmät välineet ovat tupakkalaki ja laki tupakkaverosta. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja kehittää tupakkapolitiikkaa. Valtiovarainministeriö vastaa tupakkaverotuksesta.

Tupakkalain valvonta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa ja valvoo tupakkalain yleistä toimeenpanoa. 

Tupakkatuotteiden sääntely EU:ssa

Kansainvälinen tupakkapolitiikka

Kansainvälisessä tupakkapolitiikassa tärkein väline on WHO:n tupakkapuitesopimus.

Tupakkapolitiikka ja teollisuus

Tupakkapuitesopimuksen Artiklan 5.3 mukaan sopimusosapuolten on kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa suojeltava kansanterveyttä ja sitä tukevaa tupakkapolitiikkaa tupakkateollisuuden intresseiltä.