Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Päivitetty 16.2.2024

Tartuntatautilain väliaikaiset, Suomeen saavuttaessa vaadittavia koronatodistuksia koskevat pykälät eivät ole enää voimassa. Maahantulossa on palattu koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. 
Tarkista vaadittavat asiakirjat Rajavartiolaitoksen sivuilta

Huomaathan, että muut maat voivat edelleen rajoittaa matkustamista ja maahantuloa koronapandemiasta johtuen. Joissain maissa voidaan vaatia esimerkiksi negatiivisia koronatestituloksia tai todistuksia saaduista rokotteista. Jos olet matkustamassa ulkomaille, tarkista mahdolliset matkustamiseen kohdistuvat ajantasaiset rajoitukset hyvissä ajoin ennen matkaasi kohdemaasi viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta. 

Ulkoministeriö pitää yllä maakohtaisia matkustustiedotteita. 
Ulkoministeriön matkustustiedotteet A–Ö

Nopeat muutokset pandemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Tästä syystä suosittelemme kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä. Kaikki Suomessa käytössä olevat koronavirusrokotteet suojaavat hyvin koronavirustaudin vakavilta muodoilta.

EU:n koronatodistusta koskeva asetus päättyi 30.6.2023

EU:n  koronatodistusta koskeva asetus päättyi 30.6.2023. Koronatodistuksen saa edelleen OmaKannasta, jos sellaisen tarvitsee.

Tällä hetkellä koronatodistusta ei pääsääntöisesti tarvita matkustamisessa. Tietyissä kohteissa koronatodistusta voidaan kuitenkin edellyttää. Matkustajan on itse selvitettävä, millaisia koronarajoituksia ja koronaan liittyviä vaatimuksia kohdemaassa on. Suomi ei vaadi koronatodistuksia.

Siirry OmaKantaan

Tartuntatautilain 7 §:n mukaan THL toimii tartuntatautien kansallisena asiantuntijalaitoksena, joka tukee ja ohjaa tartuntatautien torjuntatyötä. Laitos tutkii tartuntatauteja, seuraa ja selvittää tartuntatautien ilmaantumista ja esiintymistä, kehittää niiden diagnostiikkaa, seurantaa ja torjuntaa sekä tiedottaa niistä ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. THL:lla ei kuitenkaan ole tartuntatautilain tai muun lain nojalla toimivaltaa antaa toisia viranomaistahoja velvoittavia määräyksiä.
 

Korona-infon toiminta on päättynyt

Tietoa saat verkkosivuilta ja neuvontapalveluista

Jos kysymyksesi koskee omaa terveydentilaasi tai rokotuksia, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.