Resor och coronaviruspandemin

Uppdaterad den 21 juni 2023

De temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar som berör coronaintyg som är nödvändiga för att anlända till Finland är inte längre kraft. När det handlar om inresor återgår man till situationen innan coronapandemin. 
Kontrollera på Gränsbevakningsväsendets webbplats vilka dokument som behövs

Observera att andra länder fortfarande kan ha begränsningar som gäller resandet och inresor på grund av coronapandemin. Vissa länder kan till exempel kräva negativa coronatestresultat eller intyg över vilka vaccinationer man tagit. Om du planerar att resa utomlands, kontrollera de eventuella aktuella begränsningarna som gäller resandet hos myndigheterna i ditt destinationsland, till exempel hos den närmaste beskickningen i landet i fråga, i god tid innan din resa. 

Utrikesministeriet upprätthåller reseinformation specifikt för varje land. 
Utrikesministeriets resemeddelanden A–Ö

Snabba förändringar i pandemisituationen är fortfarande möjliga. Därför rekommenderar vi alla som ska resa utomlands att skaffa ett komplett vaccinskydd mot coronaviruset innan resan. Alla coronavirusvaccin som används i Finland ger ett bra skydd mot coronavirussjukdomen och ett särskilt bra skydd mot allvarliga former av den.

Förordningen om EU:s digitala covidintyg upphör att gälla den 30 juni 2023

Förordningen om EU:s digitala covidintyg upphör att gälla den 30 juni 2023. Intyget fås fortfarande från MittKanta, om det finns behov för det.

För närvarande behövs i regel inget covidintyg för resor. I vissa länder kan det dock krävas ett covidintyg. Resenären ska själv ta reda på vilka coronarestriktioner och coronarelaterade krav det finns i mållandet. Finland kräver inte covidintyg.
Gå till MittKanta-sidor

 

Välfärdsområdena organiserar vaccinationerna och berättar var och när du kan få vaccinationen. Följ med vad det egna välfärdsområdet informerar. Kontakta din egen hälsostation eller företagshälsovård när ärandet gäller din egen eller närståendes hälsa, bokning av vaccinationstid eller avbokning.
Coronavacciner