Tuberkuloosi

Mikä on tuberkuloosi?

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. 

Tavallisin tuberkuloosin muoto on keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloosi voi kuitenkin ilmetä missä tahansa elimessä. 

Miten tuberkuloosi tarttuu?

Osalla keuhkotuberkuloosipotilaista erittyy ysköksiin niin paljon tuberkuloosibakteereita, että lähiympäristöllä on riski saada tartunta. 

Tartuttavaa keuhkotuberkuloosia sairastavan henkilön yskiessä tai puhuessa ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältävää aerosolia. Sitä hengittäessään samassa tilassa oleskeleva ihminen altistuu tuberkuloosille. 

Tuberkuloosille altistuneista vain noin kolmasosa saa tartunnan. 
Tartunnan riskiin vaikuttavat: 

  • kontaktin läheisyys
  • altistusaika
  • altistuneen henkilön mahdolliset puolustuskykyä heikentävät sairaudet tai lääkehoidot 
  • ilmaan leviävän tuberkuloosibakteerin määrä. 

Pienet lapset ovat erityisen alttiita tuberkuloositartunnalle ja tartunnan saadessaan vakaville tautimuodoille.

Valtaosalla tuberkuloositartunnan saaneista tauti ei koskaan oireile. 

Taudin ensi oireet ilmaantuvat yleensä kahden vuoden kuluessa tartunnasta. Ne voivat kuitenkin ilmetä vasta kymmenien vuosien kuluttua vastustuskyvyn heikentyessä ikääntymisen, perussairauksien tai puolustuskykyä heikentävien lääkehoitojen vuoksi.

Miten tuberkuloosin tarttuminen ehkäistään?

Tuberkuloosin tehokas ehkäisy perustuu useisiin toimiin. 

Keskeistä on tartuttavien keuhkotuberkuloositapausten varhainen toteaminen ja hoito, jotta voidaan vähentää taudin tartuttavuuden kestoa.

Tuberkuloosia ehkäistään myös rokottamalla lapset kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvalla BCG- eli tuberkuloosirokotteella. 

Tuberkuloosin vähennyttyä on Suomessa siirrytty kohdentamaan BCG-rokotukset sellaisiin vastasyntyneisiin, joilla on muita suurempi riski sairastua tuberkuloosiin.

BCG- eli tuberkuloosirokote

Tuberkuloosille altistuneiden tutkimus ja seuranta 

Tartuttavassa vaiheessa olevan tuberkuloosipotilaan läheisten, yleensä samassa taloudessa asuvien altistuneiden, huolellinen tutkiminen ja seuranta on tarpeen.  

Tutkimuksella selvitetään mahdolliset tuberkuloositartunnat, jotka ovat vaarassa kehittyä hoitoa edellyttäväksi oireelliseksi taudiksi. 

Jotta tuberkuloositapaukset löydettäisiin varhaisessa vaiheessa, tehdään myös terveystarkastuksia sellaisissa ryhmissä, joissa tiedetään esiintyvän tuberkuloosia muuta väestöä enemmän.

Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä

Mitkä ovat tuberkuloosin oireet?

Keuhkotuberkuloosin oireena on pitkittyvä, jopa kuukausia kestävä yskä ja limainen yskös. Samalla voi ilmetä laihtumista ja yleiskunnon heikkenemistä. Keuhkoröntgenkuvassa on havaittavissa varjostumaa.

Miten tuberkuloosi todetaan?

Tuberkuloosi voidaan todeta:

  • viljelemällä bakteeri eritteestä tai kudosnäytteestä
  • ysköksen tuberkuloosivärjäyksellä
  • osoittamalla bakteerin läsnäolo geenimonistusmenetelmällä.

Mykobakteerien laboratoriotutkimukset

Miten tuberkuloosia hoidetaan?

Tuberkuloosin hoitona käytetään usean lääkkeen yhdistelmähoitoa, jonka toteutus on kansainvälisesti hyvin vakioitu. 

Vähintään kuusi kuukautta kestävä hoito on erittäin tehokasta ja sen tulokset ovat huolellisesti toteutettuna erinomaisia.

Itä-Euroopan maissa sekä kehittyvissä maissa esiintyy tavanomaisille tuberkuloosilääkkeille vastustuskykyisiä tuberkuloosibakteerikantoja, joiden hoito on tavallista monimutkaisempaa. Näitä tuberkuloosibakteerikantoja on ilmennyt Suomessa harvoin.

Miten paljon tuberkuloosia esiintyy ja miten sitä seurataan?

Suomessa tuberkuloositapausten määrä on vähentynyt tasaisesti.

Vuodesta 2000 alkaen Suomi on kuulunut matalan tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maihin, mikä tarkoittaa, että ilmaantuvuus alle 10 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. 

Vuonna 2018 Suomessa todettiin 226 uutta tuberkuloositapausta ja taudin ilmaantuvuus oli 4,1/100 000. 

Tuberkuloosiin sairastuneiden keski-ikä on laskenut selvästi. Tämä johtuu ensinnäkin niiden ikäluokkien vähentymisestä, joiden nuoruudessa tuberkuloosin esiintyvyys Suomessa oli korkea. Toiseksi nuorten maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt. 

Lasten tuberkuloosi on Suomessa harvinainen tauti, joka todetaan vuosittain vain muutamilla alle 15-vuotiailla lapsilla.

Lue lisää tuberkuloosin esiintyvyydestä Suomessa

Torjuntaohjeet ja suositukset