Kansalliset ja kansainväliset säädökset

Tälle sivulle on koottu tartuntatautien torjuntaan, seurantaan ja hoitoon liittyviä lakeja, asetuksia ja linjauksia.

Säädösten tarkoituksena on ylläpitää väestön ja yksilöiden terveyttä. Niillä ehkäistään tartuntatauteja, niiden leviämistä ja niistä aiheutuvia haittoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii kansallisena tartuntatautien torjunnan asiantuntijalaitoksena. THL toimii myös kansallisena asiantuntijalaboratoriona Maailman terveysjärjestön ja Euroopan unionin edellyttämällä tavalla.

Kansalliset säädökset

Linkit vievät Valtion säädöstietopankkiin (Finlex).

Elintarvikkeisiin ja eläinlääkintään liittyvät säädökset

Säädöksiä terveyden- tai sairaanhoidosta

Kansainväliset säädökset 

Euroopan Unioni

Euroopan alueella tartuntatautien seurantaa ja torjuntaa koordinoivat sekä Maailman terveysjärjestön WHO EURO että EU-komission alainen Euroopan tautikeskus (ECDC).

IHR – Kansainvälinen terveyssäännöstö

Maailman terveysjärjestön (WHO) Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) on laadittu torjumaan globaaleja terveysuhkia. 

Suomi on hyväksynyt terveyssäännöstön vuonna 2005. Kansallisena IHR-yhteysviranomaisena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.