Oireseuranta

Oireseurannan avulla tarkkaillaan väestön terveydentilassa tapahtuvia muutoksia. Sillä pyritään tunnistamaan epidemioita ja terveysuhkia, jotka edellyttävät nopeita ja tehokkaita torjuntatoimia.

Oireseurannassa hyödynnetään useimmiten olemassa olevia tietolähteitä tai muihin tarkoituksiin kerättyjä tietoja.

Esimerkkejä oireseurannan työkaluista

 • internethaut
 • käsikaupan lääkemyynti
 • puhelinneuvonta
 • oirekyselyt verkon kautta
 • poissaolot koulusta tai töistä
 • avohoitokäynnit
 • terveysporttihaut
 • laboratorio- tai röntgentutkimukset
 • päivystyspoliklinikkakäynnit
 • sairaalaan tai tehohoitoyksikköön hoitoon otetut potilaat
 • hätäkeskus
 • eläinten sairaudet tai kuolemat

AvoHILMO oireseurannan työkaluna

AvoHILMO tarjoaa ajantasaista tietoa väestön perusterveydenhuollon palvelujen käytöstä ja niiden syistä.
AvoHILMO

THL seuraa perusterveydenhuollon influenssakäyntejä ja tässä käytetään hyväksi ajantasaista AvoHilmo-tiedonkeruuta. 
Influenssakäynnit terveyskeskuksissa

Myös borrelioosin seuranta perustuu osin perusterveydenhuollon käyntisyihin.
Borrelioosin seuranta ja esiintyvyys Suomessa