Perifeerisen laskimokatetrin asettaminen ja käsittely

Perifeeristen laskimokatetrien käyttö on sairaalapotilailla hyvin yleistä. Vuonna 2016 tehdyn Euroopan hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimuksen mukaan suomalaisten akuuttisairaaloiden potilaista 51 prosentilla (vuonna 2011: 50 %) oli perifeerinen laskimokatetri.

Perifeerisiin laskimokatetreihin liittyy usein paikallista ärsytystä ja punoitusta, joskus paikallisia lieviä infektioita. Myös vakavia yleisinfektioita esiintyy, mutta ne ovat harvinaisia. Katetrin asettamisessa ja käsittelyssä tulee noudattaa aseptisia toimintatapoja ja hyvää käsihygieniaa.

Ohje on tarkoitettu alueellisille ja paikallisille infektiontorjunnan asiantuntijoille avuksi, kun he laativat omia ohjeitaan. 

Katetrin asettaminen

Suositeltava paikka katetrille on ei-dominoivan yläraajan kämmenselässä tai kyynärvarressa. Pistopaikkana tulee välttää taivealueita, tulehtunutta raajaa tai rikkinäistä ihoa.

 • Kädet desinfioidaan ja tarvittavat välineet kerätään esimerkiksi desinfioidulle toimenpidepöydälle. (Välineet: verisuonikatetri, suojakalvo, staasi, neulankeräysastia, ihon desinfektioaine, käsihuuhde, suojakäsineet, infuusioletku ja 0,9 % keittosuola katetrin toiminnan testaukseen)
 • Kädet desinfioidaan ja puetaan tehdaspuhtaat suojakäsineet. 
 • Pistokohta desinfioidaan ≥70 % alkoholilla tai 2 % klooriheksidiini-alkoholilla yhden suuntaisin vedoin sidosten alle jäävältä alueelta. Alueen annetaan kuivua. Pistokohtaan ei enää kosketa. 
 • Asetetaan käyttötarkoitus huomioiden mahdollisimman pieni katetri, ensisijassa turvakatetri.
 • Staasi löysätään, neula vedetään katetrista ja laitetaan suoraan neulankeräysastiaan. Infuusioletku yhdistetään katetriin. 
 • Katetri kiinnitetään läpinäkyvällä suojakalvolla koskettamatta kalvon alapintaa. 
 • Suojakäsineet riisutaan ja kädet desinfioidaan. 

Potilastietoihin kirjataan katetrin koko, asettamisen ajankohta ja asetuspaikka.

Katetrin käsittely

Nesteensiirtolaitteistoa käsitellään vain desinfioiduin käsin.

Katetrin käsittelykerrat ja injektioporttien määrä tulee minimoida. Injektioportteihin liitetään ainoastaan steriilejä kertakäyttöisiä välineitä. Käytettäessä venttiilitulppaa noudatetaan valmistajan ohjeita.

Injektioportit ja venttiilitulpat desinfioidaan ≥70 % alkoholilla vähintään 15 sekunnin ajan. Desinfiointiaineen annetaan kuivua 5-10 sekuntia ennen käyttöä.

Injektioporttien korkit ja venttiilitulpat vaihdetaan, jos ne ovat veren tai muun tahrimia ja aina kun ne irrotetaan.

Katetria huuhdotaan aina ennen ja jälkeen lääkkeen annon. Tämä tehdään keittosuolalla (0,9 %) esitäytetyllä kertakäyttöruiskulla ja pulsoivalla tekniikalla (huuhdo-tauko-huuhdo). 

Katetrin tarkkailu

Katetrin tyvi tarkistetaan jokaisessa työvuorossa ja suonensisäisiä hoitoja toteutettaessa. Tarkistuksessa huomioidaan 

 • infektion merkit, kuten punoitus, turvotus ja eritys sekä muut komplikaatiot
 • katetrin toimivuus ja paikallaanolo
 • suojakalvon kunto. 

Huomiot kirjataan ja arvioinnissa voidaan käyttää mittaria (Visual Infusion Phlebitis, VIP-score).

Pistokohdan hoito

Suojakalvo tulee vaihtaa 

 • 5-7 vuorokauden välein
 • jos se löystyy eikä enää suojaa pistokohtaa 
 • jos sen alle kertyy verta tai kosteutta. 

Suojakalvo vaihdetaan käyttämällä desinfioituihin käsiin puettuja tehdaspuhtaita suojakäsineitä. Katetria suonessa ei liikuteta. 

Vaihdon yhteydessä iho pistokohdan ympärillä desinfioidaan ≥70 % alkoholilla tai 2 % klooriheksidiini-alkoholilla. Desinfiointiaineen annetaan kuivua ennen uuden suojakalvon laittamista.

Jos suojakalvon alle kertyy nestettä, pistokohta suojataan harsosidoksella, joka vaihdetaan vähintään joka toinen päivä tai sen kostuessa. 

Veri ja muu erite pistokohdan ympäriltä puhdistetaan steriileillä taitoksilla, jotka on kostutettu keittosuolalla (0,9 %).

Iho pistokohdan ympärillä desinfioidaan ≥70 % alkoholilla tai 2 % klooriheksidiini-alkoholilla. Desinfiointiaineen annetaan kuivua ennen uuden harsosidoksen laittamista.

Katetrin tarpeen arvio, vaihtoväli ja poisto

Katetrin tarve arvioidaan jokaisessa työvuorossa tai vähintään päivittäin.  Tarpeettomat, toimimattomat ja komplikaatioita aiheuttavat katetrit poistetaan.

Katetria ei vaihdeta rutiinisti. Ensihoidossa asetettu katetri tulee kuitenkin poistaa tai vaihtaa uuteen mahdollisimman pian, viimeistään 48 tunnin sisällä. Katetrin poisto kirjataan.