Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita

Näille sivulle on koottu ohjeita muun muassa käsihygieniasta, tavanomaisista varotoimista ja suojautumisesta. 

Lisäksi sivulla on ohjeita erityyppisten hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn sekä mikrobi- ja toimintaympäristökohtaisia ohjeita. 

Ohjeet on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Osa ohjeista soveltuu myös pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa tarjoaviin yksiköihin.

Osan ohjeista voi ottaa käyttöön sellaisenaan. Osa on tarkoitettu avuksi alueellisille ja paikallisille infektiontorjunnan asiantuntijoille, kun he laativat omia ohjeitaan.

Kansalaisten infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeet löytyvät Käsienpesu ja yskiminen -osiosta.

Tässä osiossa

Muut ohjeet  

Pisto- ja viiltotapaturmat

Sosiaalihuollon toimintayksiköt

Suun terveydenhuolto

Mikrobikohtaisia ohjeita  

Löydät muut mikrobikohtaiset ohjeet taudin sivuilta. 
Taudit ja taudinaiheuttajat A–Ö