Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien influenssarokotukset

Lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluu henkilö, jonka terveyttä influenssaan sairastuminen uhkaa oleellisesti. Hän saa influenssarokotteen maksutta.

Influenssarokotusta suositellaan kaikille sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluville yli 6 kuukauden ikäisille lapsille ja kaikille aikuisille. Alle 7-vuotiaat lapset ja 65 vuotta täyttäneet saavat influenssarokotteen jo ikänsä vuoksi riippumatta siitä, kuuluvatko he sairauden vuoksi riskiryhmään.

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi, kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen kohderyhmään.

Mistä ja milloin influenssarokotteen saa? Miten varaan ajan?

Hyvinvointialueet tiedottavat, milloin, mistä ja miten influenssarokotteen saa. Ohjeita ajanvaraukseen löydät oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta. THL:n sivuilta ei voi varata rokotusaikaa.

Lääketieteellisistä syistä riskiryhmään kuuluvia ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista ja tiloista:

Krooninen sydänsairaus, esimerkiksi

 • sepelvaltimotauti
 • sydämen vajaatoiminta
 • kardiomyopatia
 • eteisvärinä
 • läppävika (myös korjattu)
 • Marfanin syndrooma 

Ryhmään eivät kuulu henkilöt, joilla on pelkkä verenpainetauti tai sydäntahdistin.

Krooninen keuhkosairaus, esimerkiksi

 • toistuvasti tai säännöllisesti lääkitystä vaativa diagnosoitu astma
 • keuhkoahtaumatauti COPD
 • keuhkolaajentuma
 • pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus
 • muu krooninen keuhkosairaus, kuten silikoosi tai asbestoosi
 • heikentynyt keuhkokapasiteetti
 • kystinen fibroosi (KF)

Krooninen aineenvaihduntasairaus, esimerkiksi

 • diabetes
 • lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta (Addisonin tauti)
 • muu krooninen aineenvaihduntasairaus, esimerkiksi krooninen alfa-antitrypsiinin puute tai hereditaarinen angioödema

Krooninen maksasairaus, esimerkiksi

 • maksan vajaatoiminta
 • maksafibroosi

Krooninen munuaisten vajaatoiminta

Vastustuskykyä heikentävä tauti, esimerkiksi

 • lymfooma tai muu aktiivisessa hoidossa tai seurannassa oleva syöpä
 • vaikea aplastinen anemia (luuytimen vajaatoiminta)
 • HIV-infektio, jossa CD4-auttajasolutaso on 0,350 x 10E9 solua/l
 • perna puuttuu tai ei toimi
 • elinsiirron, kudossiirron tai kantasolusiirron jälkitila
 • synnynnäinen vaikea tai keskivaikea immuunipuutos
  • Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Vastustuskykyä heikentävä hoito, jota annetaan esimerkiksi syöpään, reumaan, Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolentulehdukseen tai elinsiirron vuoksi. 
Esimerkkejä tällaisista hoidoista ovat

 • suun kautta otettu kortisonihoito (prednisoloni  vähintään >20mg/vrk yli 2 viikkoa; lapsilla ei annosrajaa)
 • solunsalpaajahoito (myös atsatiopriini ja metotreksaatti)
 • biologinen lääkehoito, joka heikentää puolustuskykyä, kuten TNF-alfasalpaaja
 • JAK-estäjälääkitys 

Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

 • Ryhmään kuuluvat erityisesti seuraavat taudit ja tilat silloin, kun ne haittaavat hengitystä tai hengitys voi merkittävästi vaikeutua infektion takia.
  • aivoinfarktin tai aivoverenvuodon jälkitila
  • hengityshalvaus
  • polion jälkitila
  • Parkinsonin tauti
  • MS-tauti eli pesäkekovettumatauti
  • hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet
  • CP-oireyhtymä.

Downin oireyhtymä

Epilepsia

Vähintään keskivaikea uniapnea
    Uniapnea on keskivaikea, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 15 . 

Psykoosisairaus, esimerkiksi

 • skitsofrenia 
 • skitsotyyppinen häiriö
 • harhaluuloisuushäiriöt 
 • klotsapiinihoito johonkin muuhun mielenterveyshäiriöön.

Sairaalloinen lihavuus, BMI yli 40

Muu sairaus tai tila, joka voi altistaa vakavalle influenssalle.

Immunosuppressiivista hoitoa saaville rokotus annetaan mieluiten hoitotaukojen aikanatai ainakin 1–2 viikkoa ennen voimakasta hoitojaksoa. Näin rokotteen suojateho on paras mahdollinen. Jos selkeitä hoitotaukoja ei ole, pistettävän influenssarokotteen voi antaa milloin tahansa hoitoon nähden. 

Influenssarokotuksilla voidaan vähentää lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien

 • influenssasta johtuvia sairaala- ja laitoshoitoja 
 • influenssasta johtuvia ennenaikaisia kuolemia 
 • vaikean influenssan ilmaantuvuutta
 • jälkitauteja, kuten keuhkokuumetta ja keuhkoputkentulehdusta
 • perussairauden vaikeutumista
 • influenssatartuntoja: kun ei sairastu, ei tartuta muita.

Influenssarokotusta suositellaan myös vakavalle influenssalle alttiin henkilön lähipiirille

THL suosittelee influenssarokotetta kaikille niille, jotka ovat toistuvasti lähikontaktissa sairauden tai sen hoidon vuoksi vakavalle influenssalle alttiiseen ihmiseen. Osa lähipiiriin kuuluvista saa maksuttoman influenssarokotteen, osalle se on omakustanteinen.

Kun lähipiiriin kuuluva ei saa influenssaa, hän ei myöskään tartuta sitä eteenpäin.

Voimakkaasti immuunipuutteisilla influenssarokotteen teho voi jäädä heikoksi  ja vakavasti sairailla suoja on korkeintaan kohtalainen. Näin ollen he hyötyvät selvästi lisäsuojasta, jota he saavat lähipiirinsä rokotuksista. Kaikki vakavalle influenssalle alttiit ihmiset saavat lisäsuojaa myös heitä hoitavien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten rokotuksista. 

Lue lisää vakavalle influenssalle alttiiden ja erityisen alttiiden henkilöiden lähikontaktien rokotuksista:
Alttiiden henkilöiden lähipiirin influenssarokotukset

Aiheesta lisää:

Tässä osiossa: