Lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen

Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, mitä varotoimia täytyy huomioida lääketieteellisten riskiryhmien rokottamisessa ja milloin rokotteita ei voi antaa.

Rokotuksien antama suoja on monissa tapauksissa erittäin tärkeä perustaudin, sen hoidon tai rokotettavan henkilön muun tilan takia. 

Useimmiten rokotukset voi antaa. Oikeaan aikaan rokotettu henkilö voi saada mahdollisimman hyvän suojan. Rokottaa kannattaa yleensä ennen hoitoja tai hoitotauolla. 

Riskiryhmiin kuuluvien rokotuksissa korostuu yksilöllisen hyödyn ja haitan vertailu. Tarpeellinen rokote voi jäädä antamatta, jos pelätään turhaan haittavaikutuksia. 

Usein itse rokotteella ehkäistävä tauti voi olla potilaalle vaarallisempi kuin rokotteen mahdolliset haittavaikutukset. Siksi on tärkeää, että hoitava lääkäri puntaroi huolella rokotusta ja tauteja, joita sillä ehkäistään. 

Kaikki riskiryhmille suositeltavat rokotukset eivät kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. Suositellut rokotukset ovat kuitenkin osa laadukasta hoitoa ja hoitovastuussa olevan tahon tai kunnan pitäisi huolehtia rokottamiseen liittyvistä kustannuksista. Näin varmistetaan, että samaan riskiryhmään kuuluvat ovat yhdenveroisessa asemassa riippumatta siitä,

  • mikä taho on vastuussa heidän hoidostaan
  • missä he asuvat
  • millainen heidän taloudellinen tilanteensa on.  

Rokotteen hankkimisesta ja rokottamisesta aiheutuvat kulut ovat hoitovastuussa olevalle taholle mitättömät verrattuna rokotuksilla ehkäistävien sairauksien aiheuttamiin kustannuksiin ja rokotettavan perussairauden aiheuttamiin kuluihin. 

Tässä osiossa: