Sydän- ja verisuonitautien hoito

Sydän- ja verisuonitautien hoidossa voidaan käyttää monenlaisia keinoja. Yksi tärkeimmistä ovat potilaan hyvät elintavat, joihin jokainen voi vaikuttaa itse. Elintapahoidon ohella on mahdollista sairaudesta riippuen käyttää lääkehoitoa, katetri- ja leikkaushoitoa sekä rytmihäiriöiden tai sydämen vajaatoiminnan kohdalla tahdistinhoitoa.

Sydän- ja verisuonisairauksien elintapahoito

Tietämys elintapojen merkityksestä sydänsairauksien hoidossa ja ehkäisyssä on viime vuosina lisääntynyt.

Sepelvaltimotaudin ja kohonneen verenpaineen hoidossa tärkeää on riittävä liikunta, ravinto ja erityisesti tupakoinnin lopettaminen. Myös ylipainon välttäminen on tärkeää. Jos ylipainoa on, painoa kannattaa pudota vähitellen ja hallitusti.

Ruokavalion tulisi sisältää runsaasti kuituja ja vähän tyydyttynyttä rasvaa. Pyri syömään mahdollisimman paljon tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, käytä kalaa ja valkoista lihaa punaisen lihan sijaan sekä hyviä rasvoja sisältävää oliiviöljyä ja pähkinöitä.

Lue lisää

Sepelvaltimotaudin elintapahoito (Sydän.fi)

Elintavat sepelvaltimotaudin hoidossa (Käypä hoito -suositus)

Sydämen vajaatoiminnan elintapa- ja omahoito (Sydän.fi)

Sydämen vajaatoiminnan omahoito (Käypä hoito -suositus)

Verenpaineen hoito elintavoilla (Sydän.fi)

Kohonneen verenpaineen elintapahoito (Käypä hoito -suositus)

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito

Lääkehoito on erittäin tärkeä sekä oireiden helpottamisessa että sydäntapahtumien estämisessä. 

Sepelvaltimotautia voidaan hoitaa sekä sairauden etenemisen pysäyttävillä lääkkeillä että oireita helpottavalla lääkityksellä. Säännöllinen lääkitys vähentää sepelvaltimotautiin kuolleisuutta ja uusia sydäninfarkteja. Oireita lievittävät lääkkeillä voidaan helpottaa sydämen toimintaa. Lääkityksen toimivuutta tulee seurata säännöllisesti.

Kohonnutta verenpainetta hoidetaan usein lääkkeillä. Kohonneen verenpaineen ja kolesterolin lääkehoito aloitetaan yleensä vasta sen jälkeen, jos elintapahoito (yleensä 3–6 kuukautta) ei ole riittänyt. Lääkehoito on usein elinikäinen.

Sydämen vajaatoiminnan ensisijainen hoito on lääkitys. Tärkeimpiä lääkkeitä ovat sydäntä suojaavat ns. ACE:n estäjät sekä beetasalpaajat. Näiden lisäksi voidaan käyttää myös nesteenpoistolääkitystä.

Lue lisää

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (Sydän.fi)

Sepelvaltimotaudin lääkehoito (Sydän.fi)

Lääkkeet sepelvaltimotaudin hoidossa (Käypä hoito -suositus)

Kohonneen verenpaineen lääkehoito (Sydän.fi)

Kohonneen verenpaineen lääkehoito (Käypä hoito -suositus)

Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito (Käypä hoito -suositus)

Katetri- ja leikkaushoidot sydän- ja verisuonisairauksiin

Katetri- ja leikkaushoidolla pystytään korjaamaan monia sydän- ja verisuonisairauksia.

Sepelvaltimotautia voidaan hoitaa pallolaajennuksella, jossa sepelvaltimoiden tukkeutuneita osia avataan suonen sisältä. Ohitusleikkauksessa ahtautunut valtimon osa kierretään muualta potilaan kehosta siirretyllä suonella. 

Myös sydämen läppävikoja voidaan korjata erilaisilla leikkauksilla. Läppä korjataan aina, jos se on mahdollista. Joskus myös sydämen vajaatoimintaa voidaan hoitaa leikkauksella.

Lue lisää

Sepelvaltimotaudin toimenpidehoito (Sydän.fi)

Verenkierron palauttaminen pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella (Käypä hoito -suositus)

Läppävikojen hoidon yleisperiaatteet (Sydän.fi)

Sydämen vajaatoiminnan kajoavat hoidot (Käypä hoito -suositus)

Tahdistinhoito

Tahdistinhoidolla voidaan auttaa rytmihäiriöistä ja sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita.

Lue lisää

Sydämen vajaatoiminnan hoito erityistilanteissa (Sydän.fi)

Sydämen rytmihäiriöt (Sydän.fi)

Eteisvärinäkohtausten ehkäisemisen mahdollisuudet (Sydän.fi)

Sairastuneen voinnin seuranta, kuntoutus ja vertaistuki

Sydänpotilaiden vointia seurataan yleensä omassa terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Joskus potilasta seurataan myös erikoissairaanhoidossa kardiologin tai sisätautilääkärin vastaanotoilla.

Sepelvaltimotaudin toimenpidehoidon eli pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen jälkeen tulee kiinnittää erityistä huomiota elintapoihin. Tupakointi tulee lopettaa ja ravitsemuksessa noudattaa suosituksia, erityisesti rasvan määrän ja laadun sekä suolan vähentämistä.

Liikunta parantaa sekä sairauden ennustetta että potilaan suorituskykyä. Sopivasta liikunnan määrästä ja laadusta on hyvä keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Elintapojen korjaamisen lisäksi toimenpidehoidon jälkeen potilaalle määrätään lääkkeitä, joiden käyttäminen ohjeiden mukaan on tärkeää sairauden pahenemisen ja uuden tautikohtauksen estämiseksi.

Sairastuneille on tarjolla monenlaista apua, kuten kuntoutusta ja vertaistukea. Sydänliiton Sydän.fi -sivustolta löydät tietoa palveluista sydän- ja verisuonitauteihin sairastuneille.

Lue lisää

Palveluita sairastuneelle (Sydän.fi)

Kuntoutuspalvelut (Sydän.fi)

Vertaistuki (Sydän.fi)