Sydän- ja verisuonitautien kustannukset

Sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Toisaalta näiden sairauksien hoito on kustannusvaikuttavaa eli yhteiskunnan kannattaa tukea tutkimusta ja hoitoa.

Sairauspäivät

Vuonna 2018 kaikista verenkiertoelinten sairauksista johtuvia sairauspäivärahakausia alkoi Suomessa yhteensä 11 200, noin 4 prosenttia kaikista sairauspäivärahakausista. Korvattuja päiviä oli yhteensä 725 000 eli noin 5 prosenttia kaikista Kelan korvaamista sairauspäivistä. Verenkiertoelinten sairauksista johtuvia päivärahoja Kela maksoi vuonna 2018 noin 41 miljoonaa euroa.

Verenpainesairauksiin liittyviä sairauspäivärahakausia alkoi noin 900, iskeemisistä sydänsairauksista johtuvia 2300 ja muista sydänsairauksista noin 2700.

Kelan sairasvakuutusetuudet 2018 (pdf 1,9 Mt)

Vuonna 2018 lopussa noin 4600 suomalaista oli työkyvyttömyyseläkkeellä verenkiertoelinten sairauksien vuoksi. 

Tilasto Kelan eläkkeistä 

Euroopan unionin alueella sydän- ja verisuonisairauksien arvioidaan aiheuttavan vuosittain 169 miljardin euron kulut.

Lääkekulut ja -korvaukset

Vuonna 2019 sydän- ja verisuonitauteihin liittyvistä lääkkeistä maksettiin korvauksia 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Sydän- ja verisuonisairauksiin liittyviä lääkekuluja kertyi kaikkiaan 191 miljoonan euron verran. 

Vuonna 2019 Kansaneläkelaitos maksoi sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä korvauksia 102 miljoonaa euroa. 

Tilasto korvatuista resepteistä (Kela)