Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja ehkäisy

Ikääntyessä riski sairastua kasvaa. Lisäksi miehillä on suurempi todennäköisyys sairastua sydän- ja verisuonitauteihin kuin naisilla. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ovat muun muassa

  • perinnölliset tekijät
  • ravinnon rasvapitoisuus ja rasvan laatu
  • veren korkea kolesterolipitoisuus, erityisesti LDL-kolesterolin osuus
  • tupakointi
  • kohonnut verenpaine.

Verenpaine

Verenpaineen nousua voi ehkäistä välttämällä liiallista suolan käyttöä, ylipainoa ja alkoholia sekä harrastamalla säännöllisesti liikuntaa. Usein näistä toimenpiteistä huolimatta joudutaan aloittamaan verenpainelääkitys.

Verenpaineen ihannetaso on alle 120/80 mmHg. Lääkitystä on syytä harkita, jos verenpaineesi on toistuvasti yli 140/90 mmHg eivätkä elintapamuutokset riittävästi alenna painetta. Kohonnut verenpaine lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Sepelvaltimotaudin riski kaksin-kolminkertaistuu systolisen verenpaineen noustessa 20 mmHg tai diastolisen 10 mmHg.

Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositus

Veren kolesterolipitoisuus

Veren LDL-kolesterolipitoisuudella on suora vaikutus sydän- ja verisuonitautiriskiin. Veren kolesterolipitoisuutta voidaan alentaa vähentämällä tyydyttynyttä rasvaa ruokavaliossa ja lisäämällä monityydyttymättömien rasvojen käyttöä. Usein joudutaan kuitenkin turvautumaan myös kolesterolia alentavaan lääkitykseen korkean sydän- ja verisuonitautiriskin potilailla.

Tärkeimmät tyydyttyneen rasvan lähteet Suomessa ovat maito- ja liharasvat eri muodoissaan. Monityydyttymättömiä rasvoja saadaan pehmeistä margariineista, kasviöljyistä ja rasvaisesta kalasta. Eräisiin margariineihin ja muihin tuotteisiin on lisätty sitostanolia tai sitosterolia, jotka alentavat veren kolesterolipitoisuutta.

Veren kolesterolipitoisuuden tulisi olla alle 5 mmol litrassa. Yhden mmol/l lasku LDL-kolesterolissa pienentään sepelvaltimotaudin riskiä noin 20 prosenttia.

Ravitsemussuositukset (Ruokavirasto)

Veren poikkeavien rasva-arvojen Käypä hoito -suositukset

Tupakointi

Tupakointi on merkittävä tekijä verenkiertoelimistön sairauksissa. Tupakoinnin lopettaminen vähentää hyvin nopeasti riskiä sairastua sydänsairauksiin.

Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (Käypä hoito -suositus) 

Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi (Terveyskirjasto)

Diabetes

Diabeteksen haitallisiin seurauksiin voidaan vaikuttaa vähentämällä ylipainoa ja lisäämällä liikuntaa sekä lääkityksellä. Aikuistyypin (tyyppi 2) diabetesta voidaan ehkäistä merkittävästi painonhallinnalla ja säännöllisellä liikunnalla.

Diabetes 

Diabetes – sairastatko diabetesta tietämättäsi? (Käypä hoito -suositus) 

Ylipaino ja vyötärölihavuus

Erityisesti vyötärölle kertynyt normaalia suurempi rasvakudoksen määrä lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Lähes kolme neljäsosaa miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista on ylipainoisia, eli painoindeksi (BMI) on vähintään 25. 

Liikakilojen pudottaminen kannattaa, sillä jo 5-10 prosentin pysyvällä painonpudotuksella on merkittäviä terveyshyötyjä. Toimeen on myös syytä ryhtyä heti, koska ylimääräisen painon pudottaminen on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmaan puututaan.

Lihavuus

Lasten, nuorten ja aikuisten lihavuus (Käypä hoito -suositus)