Lapsen unen huolto

Äiti lukee vauvalle kirjaa

Unen huolto tarkoittaa terveellisiin nukkumistottumuksiin ja elintapoihin liittyviä ohjeita. Unen huollon päätarkoitus on lisätä unta edistäviä tekijöitä ja vähentää sitä haittaavia tekijöitä. Unen huolto myös tukee säännöllisen unirytmin kehittymistä.

Hyvän unen perusta on säännöllisessä vuorokausirytmissä ja oikeanlaisessa nukkumisympäristössä. Myös vanhemman ja lapsen välinen myönteinen vuorovaikutus edistää hyvää unta.

Hyvien nukkumistottumusten noudattaminen on erityisen tärkeää niiden lasten kohdalla, joilla on nukkumiseen liittyviä ongelmia. Lievien unihäiriöiden hoidossa jo pelkkä nukkumistottumusten korjaaminen voi parantaa unta. Unen huollon ohjeista on hyötyä myös muille, sillä niiden avulla on myös mahdollista ennaltaehkäistä unihäiriöiden syntyä.

Lapsen unen huollon ohjeet