Lasten unihäiriöt

Lapsi ja äiti lääkärin vastaanotolla.

Nukkumiseen liittyvät vaikeudet ja unihäiriöt ovat yleisiä pikkulapsiperheissä ja huolestuttavat usein vanhempia. Univaikeuksien kanssa painivat vanhemmat voivat myös itse kärsiä unenpuutteesta. Lapsen univaikeudet voivat siten vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten jaksamiseen ja koko perheen hyvinvointiin.

Suuri osa lasten unihäiriöistä on kuitenkin lieviä, ja niitä voidaan hoitaa unen huollon ohjeilla. Myös vaikeampien unihäiriöiden hoitoon on tarjolla erilaisia hoitokeinoja. Ennen niiden toteuttamista on kuitenkin tärkeä miettiä uniongelman perimmäistä syytä, sillä erilaiset ongelmat vaativat erilaisia ratkaisutapoja. Näissä tilanteissa neuvoa kannattaa kysyä terveydenhuollon ammattilaiselta.

Lapsen unirytmiä ja unen laatua tulee arvioida lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Ikätasolle tyypillisen unen tunteminen auttaa ymmärtämään, mitä lapselta voi eri ikävaiheissa odottaa. Esimerkiksi yöheräily ei aina ole merkki hoitoa vaativasta unihäiriöstä. Silti myös tällaisissa tilanteissa unen laatua voi pyrkiä parantamaan unen huollon ohjeilla.

Koko perheen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että lapsi saa uniongelmiin apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli lapsen uneen liittyvät kysymykset huolestuttavat tai ongelmien syy on epäselvä, asiaa kannattaa ryhtyä selvittelemään tarkemmin. Erilaisia unen häiriöitä voidaan hoitaa tuloksellisesti.

Lue lisää lasten unihäiriöistä: