Seurantatutkimuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää säännöllisesti tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Tietoa kerätään esimerkiksi väestökyselyillä, tilastotiedonkeruilla, asiakastietojärjestelmistä ja rekistereistä.

Seurantatutkimuksia

ESPAD - Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä

Eurooppalaisessa koululaistutkimuksessa (ESPAD) seurataan 15–16-vuotiaiden eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytössä tapahtuvia muutoksia. ESPAD-tutkimus on tehty vuodesta 1995 lähtien joka neljäs vuosi 23–39 Euroopan maassa.
Espad-tutkimuksen verkkosivut

FinLapset-tutkimus

FinLapset-tutkimuksessa selvitetään lapsiperheiden terveyttä, hyvinvointia, palvelujen käyttöä ja palvelukokemuksia vanhemmille suunnattavien kyselytiedonkeruiden ja rekisteritiedon avulla. Vuodelle 2024 on suunnitteilla kaksi kyselytiedonkeruuta: esikouluikäisten lasten perheille ja vauvaperheille. Kohderyhmään kuuluvien lasten ja perheiden hyvinvointia ja palvelujen käyttöä seurataan rekisteritiedon avulla siihen asti, kunnes lapsi täyttää 12 vuotta. 

FinLapset-tutkimus tuottaa myös tilastotietoa lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tiedot saadaan valtakunnallisista rekistereistä. Tällä hetkellä tietoja tuotetaan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä. Jatkossa raportti laajenee kattamaan myös muita lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Lähiaikoina julkaistaan ensimmäinen tilasto ADHD:n yleisyydestä. 
FinLapset-tutkimuksen verkkosivut

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskyselyyn vastaavat eri ikäiset oppilaat ja opiskelijat koko maassa joka toinen vuosi. Kouluterveyskyselystä saadaan laajasti tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista. Kouluterveyskysely toteutettiin viimeksi vuonna 2023.
Kouluterveyskyselyn verkkosivut

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT)

KOTT-tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. Seuraava KOTT-tutkimus toteutetaan vuonna 2024. THL toteutti KOTT-tutkimuksen ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Tutkimus on jatkoa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuosina 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016 toteuttamille tutkimuksille.
KOTT-tutkimuksen sivut

Kansalliset syntymäkohortit 

Kansalliset syntymäkohortti 1987 ja 1997-tutkimukset ovat kansallisia rekisteritietoja hyödyntäviä monitieteisiä pitkittäistutkimuksia, joiden kohteena ovat kaikki Suomessa vuosina 1987 ja 1997 syntyneet lapset sekä heidän biologiset vanhempansa.
Kansallisten syntymäkohorttien verkkosivut

Tutustu kaikkiin THL:n tutkimuksiin ja hankkeisiin lapsista, nuorista ja perheistä 

Tutkimukset eri ikäisille lapsille ja nuorille sekä vanhemmille

  • Vauvat: FinLapset-tutkimus vanhemmille 
  • 4-vuotiaat lapset: FinLapset-tutkimus vanhemmille 
  • Esikouluikäiset lapset: FinLapset-tutkimus vanhemmille 
  • 0–12-vuotiaat lapset: FinLapset-tutkimus, yksilötasoista rekisteritietoa lapsista ja perheestä
  • 2-16-vuotiaat lapset ja nuoret: FinLapset-tutkimus, tilastotietoa
  • 4. ja 5.-luokkalaiset: Kouluterveyskysely
  • 8. ja 9.-luokkalaiset: Kouluterveyskysely, Espad
  • 1. ja 2. vuoden opiskelijat lukiossa ja ammattikoulussa: Kouluterveyskysely
  • Korkeakouluopiskelijat: KOTT-tutkimus

Mistä löydän tutkimusten tuloksia?

Tutkimusten tuloksista kerrotaan tilastoraporteissa, Terveytemme-palvelussa, tietokantaraporteissa, SotkaNetissä ja tulospalvelussa.

Uusin Espad-aineisto koottiin vuonna 2019. Tulokset löydät 

FinLapset-tutkimuksen tuloksia löydät seuraavilta sivuilta

Kansalliset syntymäkohorttien tutkimusjulkaisut on koottu sivulle

Kouluterveyskyselyn tuloksia löydät sivuilta

Edellisen korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tuloksia löydät sivulta