Familjecenter

Barnet leker i sandlådan.

Med familjecenter avses ett servicenätverk som erbjuder tidigt stöd och tillgodoser barnens, ungas och familjernas välbefinnande och hjälpbehov. Familjecentret kan verka som ett nätverk, vid ett fysiskt verksamhetsställe eller som ett elektroniskt familjecenter. 

Familjecenter

 • förebygger problem med välfärd och hälsa 
 • stärker tidigt stöd och tidig vård av familjer  
 • erbjuder kamratstöd 
 • tyglar ojämlikhet 
 • tyglar ökade kostnader för korrigerande tjänster
 • främjar samarbete mellan flera olika aktörer. 

Vad gör familjecentret?

I familjecentret främjar och säkerställer man barnens, de ungas och familjernas välbefinnande. Familjecentrets uppgifter är gemensamma för aktörerna men betonas på olika sätt i olika tjänster och hos olika yrkesutbildade personer. Familjecentret grundar sig på en verksamhetsmodell för familjecenter som omfattar familjecentrets uppgifter. 

Familjecenter

 • Främjar och följer upp barnets och familjens hälsa och välbefinnande
 • Ger stöd i föräldraskapet och parförhållandet
 • Erbjuder tidigt stöd, vård och rehabilitering 
 • Främjar separation i samförstånd och fortsatt föräldraskap  
 • Beaktar familjernas mångfald 
 • Förebygger våld i nära relationer
 • Mötesplatsen möjliggör delaktighet, kamratskap och social gemenskap.

Familjecentret främjar och följer upp barnets och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive barnets uppväxt. Familjecentret ger stöd i föräldraskapet och parrelationen, beaktar familjernas mångfald och kulturella mångfald, förebygger våld i nära relationer, främjar en separation i samförstånd och fortsatt föräldraskap, erbjuder tidigt stöd, vård och rehabilitering, möjliggör kamratstöd och stärker gemenskapen.

Familjecentrets servicehelhet

Familjecentret är en samordnad servicehelhet som omfattar tjänster som främjar välbefinnande, uppväxt och utveckling för barn, unga och familjer samt tjänster för tidigt stöd, vård och rehabilitering. Familjecentrets tjänster fungerar och leds som en gemensam helhet.

Till familjecentrets servicehelhet hör:

 • social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer, inklusive tjänster inom studerandehälsovården 
 • tjänster på specialiserad nivå och krävande nivå 
 • bildningsväsendet samt kommunernas övriga tjänster: 
  • småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och annat inom bildningsväsendet
  • ungdoms-, motions- och kulturtjänster 
 • kommunernas hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet
 • organisationers och församlingars verksamhet och tjänster 
 • FPA:s förmåner
 • öppen mötesplatsverksamhet för barn, unga och familjer
 • elektroniska tjänster.

Familjecentren utvecklas aktivt i alla välfärdsområden

Familjecentren utvecklas i alla välfärdsområden och i Helsingfors.  Målet med utvecklingsarbetet är regional harmonisering och etablering.  THL stöder utvecklingen av familjecentren genom att koordinera det nationella familjecenter- och mötesplatsnätverket. Nätverket har medlemmar från varje välfärdsområde.

Det elektroniska familjecentret underlättar familjernas vardag

Det elektroniska familjecentret är en webbtjänst för familjer, de som planerar att bilda familj, unga och yrkesutbildade personer. Den samlar tillförlitlig information, stöd och tjänster på ett och samma ställe.  Det elektroniska familjecentret hänvisar till regionala och kommunala tjänster samt olika organisationers tjänster.

Det elektroniska familjecentret utvecklats i samarbete med välfärdsområdena, familjecenternätverket, organisationer, församlingar och nationella aktörer. DigiFinland Oy ansvarar för genomförandet av det nationella elektroniska familjecentret. 
Elektroniskt familjecenter (DigiFinland)

Kontaktuppgifter

Familjecenterverksamhet och koordinering av det riksomfattande familjecenter- och mötesplatsnätverket 

Hanne Kalmari
utvecklingschef
puh. 029 524 7779
[email protected]

Sanna Nieminen
utvecklingschef
tfn 029 524 7355
[email protected]

Utveckling av mötesplatsverksamheten och koordinering av det riksomfattande familjecenter- och mötesplatsnätverket 

Marjatta Kekkonen
specialforskare
029 524 7401
[email protected] 

Mer information

familjecentret logo