Romanit

Romani lapset lukemassa kirjaa isoäidin kanssa.


Romanit kuuluvat Suomen perinteisiin kulttuurisiin vähemmistöihin. He ovat olleet osa suomalaista yhteiskuntaa 1500-luvulta lähtien.

Suomessa asuu arviolta 10 000–12 000 romania, Ruotsissa muutamia tuhansia.

Suomen romaneilla on oma kulttuuriperintö ja kieli. Noin kolmasosa Suomen romaniväestöstä puhuu romanikielen pohjoista murretta kaaloa. Kaalo on todettu uhanalaiseksi kieleksi. Viimeisen 50 vuoden aikana sitä puhuvien määrä on vähentynyt arviolta 40 prosentilla.

Romanien asema kansallisena, perinteisenä vähemmistönä on turvattu perustuslaissa. Heillä on lakiin perustuva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

 

Romaniyhteisön erityispiirteitä.

Tutkimustieto edistää romaniväestön hyvinvointia

Romaniväestössä hyvinvointi jakautuu epätasaisesti. Romanit ovat sosioekonomisilta lähtökohdiltaan monella tapaa eriarvoisessa asemassa yhteiskunnassa:

  • Heillä on pääväestöön verrattuna heikompi koulutus- ja asumistaso.
  • Heidän keskuudessaan on enemmän köyhyyttä ja työttömyyttä.
  • Heikko sosioekonominen asema lisää sairastavuutta, kuolleisuutta ja heikentää toimintakykyä.

Romanien hyvinvointia ja terveyttä edistetään vähentämällä rakenteellista eriarvoisuutta sekä parantamalla työllisyyttä, koulutusta ja asumistasoa.

Tutkimustietoa romaniväestön hyvinvoinnista ja terveydestä tarvitaan, jotta oikeanlaisia toimenpiteitä voidaan tehdä elinolojen parantamiseksi. Romaniväestön tarpeet eivät erotu koko väestön hyvinvointia ja terveyttä kartoittavissa selvityksissä.
Katso toimenpiteitä Suomen Romanipoliittinen ohjelma 2018–2022 (ROMPO2).

THL on toteuttanut Romanien hyvinvointitutkimuksen (Roosa) FinTerveys 2017 -väestötutkimuksen rinnalla.
Romanien hyvinvointitutkimus (Roosa)
Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi: Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017–2018

Romaniyhteisö edistää terveyttä ja hyvinvointia

THL:ssä toimii romaniasioiden kumppaniraati osana Monikulttuurisuuden asiatuntijaryhmää (MONET). Ryhmässä ideoidaan ja toteutetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää kehittämistyötä sekä käsitellään tutkimussuunnitelmia yhdessä romaniväestön edustajien sekä asiantuntijoiden kanssa.

Romani-tietopaketin sivut