Romer

Den finns cirka 12 000 finländska romer. De behandlas inte alltid jämställt på grund av svag utbildningsbakgrund och socioekonomisk ställning samt fördomar mot den romska kulturen. 
Det är bra om hälso- och sjukvårdspersonal känner till romernas seder och öppet frågar romer om deras kultur.


Styrning och uppföljning av verkställandet av programmet för romsk politik
Politiskt program för romerna i Finland
Diskrimineringsombudsmannen
Romanit.fi (på finska)