Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus

Suomessa seksuaalikasvatus on osa koulun opetussuunnitelmaa ja kuuluu kaikille lapsille ja nuorille kulttuurista riippumatta.

Kaikissa kulttuureissa on yhteisesti jaettuja käsityksiä, normeja ja sääntöjä ihmisen seksuaalisuudesta. Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus on sopivaa kaikille lapsille ja nuorille.

Asianmukaisella seksuaalikasvatuksella lapset oppivat kunnioittamaan itseään ja kehoaan sekä suojelemaan itseään epätoivottavilta seksuaalisilta teoilta. Lisäksi tietoa annetaan esimerkiksi murrosiässä tapahtuvista muutoksista. Seksuaalikasvatuksessa ei koskaan opeteta seksiä tai seksin tekemistä.

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus

WHO:n mukaan kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa opetetaan totuudenmukaisen tiedon lisäksi asenteita ja taitoja seksuaalisuuden eri osa-alueista lapsen ikätaso huomioiden.

WHO:n määrittelemät seksuaalikasvatuksen osa-alueet ovat:

  1. Keho ja kehitys
  2. Läheisyys ja itsetunto
  3. Tunteet
  4. Moninaisuus
  5. Hyvinvointi ja terveys
  6. Lisääntyminen
  7. Normit ja tavat
  8. Oikeudet

Lue lisää kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuksesta (Väestöliitto)

Avoimuus on seksuaalikasvatuksen lähtökohta

Seksuaalikasvattajan on hyvä olla tietoinen sekä oman kulttuurinsa että opetukseen osallistuvien henkilöiden kulttuurien erityispiirteistä, kun hän suunnittelee opetusta. Suomalainen kulttuurikaan ei ole yhtenäinen arvoiltaan ja tavoiltaan.

Joissakin kulttuureissa seksuaalisuudesta puhuminen voi olla tarkasti säänneltyä ja Suomalainen seksuaalikasvatus tuntua avoimuudessaan vieraalta. Avoin keskustelu edistää kulttuurien välistä kohtaamista.

Seksuaalikasvatuksessa on hyvä kertoa perheille etukäteen

  • Mistä seksuaalikasvatuksessa on kyse?
  • Mitä aiheita aiotaan käsitellä?

Uuteen kotimaahan muuttaminen voi lisätä perheen tarvetta vahvistaa perinteisiä tapoja. Kulttuurista ja perheen tavoista riippuen seksuaalisuuteen liittyvät asiat voivat olla joko yksilön omassa päätäntävallassa olevia tai perheen ja yhteisön päätettävissä olevia asioita.

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia. Jokaisella yksilöllä on oltava päätäntävalta omasta kehosta ja seksuaalisuudesta sekä lisääntymisestä.
Seksuaalioikeudet Suomessa

Muualla verkossa

It`s OK - lyhytvideo (Väestöliitto)
Keskustelun avauksiin kotokoulutuksissa ja vastaanottovaiheessa.

Opasvideo turvapaikanhakijoille seksuaalisuudesta (Väestöliitto, Youtube)
Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat tarvitsevat tietoa seksuaalisuudesta omalla kielellään. Videolla annetaan tietoa 7 kielellä.