Seksuaalioikeudet Suomessa

Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, jotka taataan kansainvälisissä sopimuksissa. Joissakin maahanmuuttaneiden ja turvapaikanhakijoiden lähtömaissa sukupuoltenvälinen tasa-arvo ja seksuaalioikeudet voivat toteutua hyvin eri tavalla kuin Suomessa.

Jotta maahanmuuttaneet ja turvapaikanhakijat ovat tietoisia Suomessa vallitsevista oikeuksista, heille on tarjottava asianmukaista seksuaalikasvatusta:

 • sukupuolten tasa-arvosta
 • naisten seksuaalioikeuksista
 • lainsäädännöstä
 • seksuaalivähemmistöjen oikeuksista

Ota puheeksi ainakin seuraavat asiat

 • Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta tavastaan toteuttaa seksuaalisuuttaan toisten seksuaalioikeuksia kunnioittaen.
 • Kaikilla on oikeus tasa-arvoon ja elämään vapaana kaikista syrjimisen muodoista. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
 • Seksuaalisuus nähdään Suomessa positiivisena elämää rikastuttavana asiana, jossa keskeistä on toisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen.
 • Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on osa suomalaiseen peruskoulutukseen kuuluvaa terveystiedon opetusta.
 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta (kuten pakottaminen, häirintä tai raiskaus) on rikos, josta seuraa rangaistus.
 • Kaikki lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta on kielletty.
 • Kaikilla on oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.
 • Jokainen saa itse päättää kumppanistaan, naimisiinmenosta ja perheenperustamisesta.

Lisätietoa seksuaalioikeuksista

Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus (Maahanmuutto ja hyvinvointi -sivusto)

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estäminen (Maahanmuutto ja hyvinvointi -sivusto)

Lapsiavioliitto (Maahanmuutto ja hyvinvointi -sivusto)

Sukupuolistuneen väkivallan yleisyys (Väkivalta ja häirintä -sivusto)

Kunniaväkivalta (Väkivalta)

Ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuvasta väkivallasta (Lastensuojelun käsikirja)

Seksuaalioikeuksista kotoutujalle (Väestöliitto)

Seksuaalioikeudet ja seksuaaliterveys (Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti)